Εγγραφές μαθητών από Ιδιωτικά σε Δημόσια Σχολεία

Ενημερώνονται οι γονείς/κηδεµόνες µαθητών Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, που επιθυµούν να εγγράψουν τα παιδιά τους σε δηµόσια Γυμνάσια, Λύκεια και Τεχνικές Σχολές θα πρέπει να υποβάλουν στο Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού σχετική αίτηση συνοδευόμενη από τα έγγραφα/αποδεικτικά στοιχεία που αναφέρονται σ’ αυτή.

Οι αιτήσεις θα πρέπει να υποβληθούν στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης ή στο γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Τεχνικής Εκπαίδευσης ή στις κατά τόπους Τεχνικές Σχολές, το αργότερο µέχρι τις 27 Απριλίου 2018. Σηµειώνεται ότι, για να εγκριθούν οι εγγραφές σε Δηµόσια σχολεία, οι µαθητές θα πρέπει πρώτα να επιτύχουν στις νενοµισµένες κατατακτήριες εξετάσεις και να έχουν το ενδεικτικό ετήσιας επίδοσης ή απολυτήριο από το ιδιωτικό σχολείο.


Είναι σημαντικό να λαμβάνονται υπόψη τα πιο κάτω:

 1. Μαθητές που προέρχονται από ιδίου τύπου ιδιωτικά σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης, δεν παρακάθονται σε κατατακτήριες εξετάσεις, για να εγγραφούν σε δηµόσιο σχολείο, εκτός στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι µαθητές εκδηλώσουν ενδιαφέρον να επιλέξουν στον λυκειακό κύκλο, µάθηµα ή µαθήµατα, τα οποία θεωρούνται προαπαιτούµενα για την κατεύθυνση, κλάδο και ειδικότητα φοίτησής τους και δεν τα έχουν διδαχθεί.
 2. Μαθητές που προέρχονται από Ιδιωτικά Σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης παροµοίου ή διαφορετικού τύπου παρακάθονται σε κατατακτήριες εξετάσεις στα προβλεπόµενα από την Εκπαιδευτική Νοµοθεσία µαθήµατα.
 3. Παρακάθονται σε κατατακτήριες εξετάσεις στα µαθήµατα των Νέων Ελληνικών και της Ιστορίας και εγγράφονται στην Α’ τάξη Δηµοσίου Σχολείου Μέσης Εκπαίδευσης, µετά από επιτυχία σε αυτές, µαθητές που προέρχονται από Ιδιωτικά Δηµοτικά Σχολεία παροµοίου ή διαφορετικού τύπου.
 4. Περαιτέρω σηµειώνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής στην επόµενη τάξη σε δηµόσιο σχολείο είναι η προαγωγή του µαθητή στην τάξη στην οποία επιθυµεί να φοιτήσει.

ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Οι κατατακτήριες εξετάσεις για τη εγγραφή µαθητών από Ιδιωτικά σε Δηµόσια Σχολεία θα διεξαχθούν την περίοδο Ιουνίου 2018 (εγκύκλιος α/α ypp6213 με αρ. φακ. 7.12.09/3 και ημερομηνία 6 Σεπτεμβρίου 2017). Οι ακριβείς ημερομηνίες θα οριστούν από το κάθε κέντρο διεξαγωγής των κατατακτηρίων εξετάσεων.

Κέντρα διεξαγωγής των κατατακτήριων εξετάσεων για τα Λύκεια και τα Γυµνάσια, κατά επαρχία, θα είναι τα πιο κάτω, από τα οποία µπορούν να ληφθούν οποιεσδήποτε πληροφορίες για την εξεταστέα ύλη και το πρόγραµµα εξετάσεων.

 • Λευκωσία
  • Λύκειο Εθνοµάρτυρα Κυπριανού 22814700
  • Γυµνάσιο Αγίου Στυλιανού 22323900
 • Λεµεσός
  • Λύκειο Λινόπετρας 25315245
  • Γυµνάσιο Καλογεροπούλου 25694600
 • Λάρνακα
  • Λύκειο Μακαρίου Γ΄ 24822686/7
  • Γυµνάσιο Δροσιάς 24653273
 • Πάφος
  • Λύκειο Μακαρίου Γ΄ 26932413
  • Γυµνάσιο Αγίου Θεοδώρου 26913263
 • Αµµόχωστος
  • Λύκειο Παραλιµνίου 23811622
  • Γυµνάσιο Παραλιµνίου 23811644

Για τις Τεχνικές Σχολές οι γονείς / κηδεμόνες να αποτείνονται στην Τεχνική Σχολή όπου επιθυμούν να εγγραφούν και να φοιτήσουν.

Σημειώνεται ότι η εγγραφή του µαθητή θα γίνει στο σχολείο της εκπαιδευτικής περιφέρειάς του και στο οποίο µπορεί να προσφερθεί ο συνδυασµός επιλογών µαθηµάτων του.

ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να προµηθευτούν έντυπα αιτήσεων και έντυπο επιλογής
µαθηµάτων από το Διευθυντή του Σχολείου, από τις Σχολικές Εφορείες και τα Επαρχιακά Γραφεία Μέσης Εκπαίδευσης. Μπορούν επίσης να εκτυπώσουν τα έντυπα αυτά από την ακόλουθη ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού: http://www.moec.gov.cy/dme/entypa.html