Εγκεκριμένα Ιδιωτικά Σχολεία και Ιδιωτικά Φροντιστήρια

Η Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει το κοινό ότι ο κατάλογος των εγκεκριμένων ιδιωτικών σχολειών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, όπως και ο κατάλογος των εγκεκριμένων ιδιωτικών φροντιστηρίων, είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού στους ακόλουθους συνδέσμους:

Προδημοτική και Δημοτική Εκπαίδευση

Μέση Γενική Εκπαίδευση


%d