ΕΕΥ: Διορισμοί και Μεταθέσεις σε Προδημοτική, Δημοτική και Μέση Εκπαίδευση (UPDATED)

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Διορισμοί με Σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προδημοτική Εκπαίδευση)
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση)
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Μετατροπή Συμβάσεων σε Αορίστου Διάρκειας, και Διορισμοί με Σύμβαση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Μόνιμοι με δοκιμασία Διορισμοί Μέσης Εκπαίδευσης
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης
ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ Διορισμοί με σύμβαση στη Δημοτική Εκπαίδευση (Ειδική Εκπαίδευση)
ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ Έκτακτες Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδικη Εκπαίδευση)