ΕΕΥ: Μονάδες Μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι σήμερα, Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της, οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα. Διευκρινίζεται ότι, οι μονάδες μετάθεσης έχουν υπολογιστεί μέχρι 31.8.2020.

Ενστάσεις για τους πιο πάνω καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέχρι τη Δευτέρα, 24 Φεβρουαρίου 2020, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy/ΕΝΤΥΠΑ.


Επιπλέον η Επιτροπή επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι, μέσω της ιστοσελίδας της Επιτροπής http://www.eey.gov.cy/ΧΡΗΣΙΜΕΣ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ/ΜΕΡΙΔΑ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ, θα υπάρχει η δυνατότητα πρόσβασης τους σε 2 βασικές ενότητες πληροφοριών μέσω της Μερίδας Εκπαιδευτικού Λειτουργού:

  • Προσωπικά στοιχεία
  • Αναλυτική Κατάσταση Μονάδων Μετάθεσης

Σημειώνεται ότι η Επιτροπή δεν θα αποστείλει ατομικές επιστολές με τις μονάδες μετάθεσης στους εκπαιδευτικούς που έχουν διοριστεί με δοκιμασία σε μόνιμη θέση κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά.

Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.

%d