Εντός Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις για τις Κυβερνητικές

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο epd.moec.gov.cy καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος συμμετοχής που ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή στα πενήντα (€50) ευρώ ανά εξέταση.

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της υποβολής των αιτήσεων θα ανακοινωθεί εντός Σεπτεμβρίου στον ιστότοπο αυτό όπου οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν στη διάθεση τους όλες τις ανακοινώσεις σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων και άλλο χρήσιμο υλικό.


Πηγή: Sigmalive