Εξετάσεις Αστυνομίας: Στις 7 Σεπτεμβρίου οι εξετάσεις – Αυτή είναι η ύλη!

Αστυνομία Κύπρου

Ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες για τη γραπτή εξέταση με στόχο την πρόσληψη στην Αστυνομία για πλήρωση 256 κενών θέσεων, εκ των οποίων οι 200 αφορούν στην Αστυνομία και οι 56 στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η εξέταση θα γίνει το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου σε εξεταστικά κέντρα στη Λευκωσία και Λεμεσό.

Οι υποψήφιοι που θα παρακαθίσουν στη γραπτή εξέταση θα εξεταστούν στα ακόλουθα θέματα: Μαθηματικά, μέτρα και σταθμά, μονάδες μέτρησης, στοιχεία αριθμητικής, προβλήματα επί των ακεραίων, δεκαδικών και κλασματικών αριθμών, απλή και σύνθετη μέθοδος των τριών. Επίσης στοιχεία γεωμετρίας, πυθαγόρειο θεώρημα, στοιχεία τριγωνομετρίας, εφαρμογή της Αρχής της Απαρίθμησης στη λύση προβλημάτων, στοιχεία πιθανοτήτων, στοιχεία στατιστικής.


ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Η εξέταση στα Ελληνικά θα περιλαμβάνει έκθεση ιδεών (ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος), κείμενο για κατανόηση, επιπλέον οι υποψήφιοι θα κληθούν να απαντήσουν σε ερωτήσεις που αφορούν επιχειρήματα, προβληματισμούς και ιδέες που εντοπίζονται στο κείμενο. Οι υποψήφιοι θα εξετάζονται σε γλωσσικές ασκήσεις του τύπου συνώνυμα, αντώνυμα, ετυμολογία, ορθογραφία, σχηματισμός προτάσεων με συγκεκριμένες λέξεις.

Στα Αγγλικά οι υποψήφιοι για την Αστυνομία και την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα εξεταστούν σε έκθεση ιδεών με την ανάπτυξη ενός υποχρεωτικού θέματος, στο κείμενο για κατανόηση τα θέματα περιλαμβάνουν ερωτήσεις ανοικτού ή κλειστού τύπου, σύντομης απάντησης, πολλαπλής επιλογής, αντιστοίχιση τύπου «σωστό – λάθος – δεν αναφέρεται», μετασχηματισμός προτάσεων, συμπλήρωση κειμένου με κενά. Στις γενικές γνώσεις η εξέταση των υποψηφίων αφορά επικαιρότητα, ιστορία της Κύπρου, ιστορία της Ελλάδας

Πηγή: Φιλελεύθερος