Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο 2019

Τον Οκτώβριο και Νοέμβριο του 2019 θα διεξαχθούν οι εξετάσεις για πρόσληψη σε θέσεις εισδοχής στο δημόσιο σύμφωνα με τις διατάξεις των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018.

Πρόκειται για δύο ξεχωριστές εξετάσεις που αφορούν:


(α) τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν απολυτήριο σχολής μέσης παιδείας ή δίπλωμα τριετούς μεταλυκειακού κύκλου σπουδών (μη επιστημονικές θέσεις) και οι οποίες θα διεξαχθούν στις 19.10.2019

(β) τις θέσεις εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την Κλίμακα Α8 του κυβερνητικού μισθολογίου για τις οποίες απαιτείται ως βασικό προσόν πανεπιστημιακό δίπλωμα ή ισότιμο προσόν (επιστημονικές θέσεις) και οι οποίες θα διεξαχθούν στις 2.11.2019.

Την ευθύνη για τις πιο πάνω εξετάσεις έχει η Ειδική Επιτροπή που ορίζεται δυνάμει των περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμων του 1998 έως 2018, η οποία έχει αναθέσει στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας την ετοιμασία των δοκιμίων για κάθε εξέταση και την αρμοδιότητα διοργάνωσης και διεξαγωγής τους.

Σκοπός των Εξετάσεων

Η επιτυχία στις πιο πάνω εξετάσεις αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη διεκδίκηση θέσεων στο δημόσιο που ενδεχομένως να προκηρυχθούν κατά το 2020. Οι θέσεις αυτές περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Ια (για τις θέσεις που η αρχική τους κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7) και στο Παράρτημα Ιβ (για τις θέσεις που η αρχική τους κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α8) του σχετικού Καταλόγου Θέσεων που εγκρίθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας με αρ. 4119 και ημερομηνία 9.7.2019.

Περιγραφή Εξετάσεων

Στο πλαίσιο εφαρμογής σύγχρονων μεθόδων επιλογής προσωπικού, οι εξετάσεις που θα διεξαχθούν δεν θα είναι γνωσιολογικού περιεχομένου αλλά “εξετάσεις ικανοτήτων” με σκοπό να διαπιστωθεί η αριθμητική, αφαιρετική και λεκτική ικανότητα των υποψηφίων.

Αιτήσεις για συμμετοχή στις Εξετάσεις

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο www.epd.moec.gov.cy καταβάλλοντας το καθορισμένο τέλος συμμετοχής που ορίστηκε από την Ειδική Επιτροπή στα πενήντα (€50) ευρώ ανά εξέταση.

Η διαδικασία έναρξης υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις πιο πάνω εξετάσεις θα ξεκινήσει στις 4/9/2019 και θα ολοκληρωθεί στις 12/9/2019. Οι σχετικές οδηγίες για την υποβολή των αιτήσεων θα υπάρχουν στον ειδικό ιστότοπο της Υπηρεσίας Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας http://epd.moec.gov.cy. Η διαδικασία πληρωμής καθώς και η περίοδος πληρωμής θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εξετάσεων αμέσως μετά το κλείσιμο της περιόδου παραλαβής των αιτήσεων.

Αρέσει σε %d bloggers: