Εξετάσεις για το Δημόσιο: Βγήκαν τα αποτελέσματα για τις κλίμακες μέχρι Α7 (ΠΙΝΑΚΑΣ)

Υπουργείο Παιδείας Κύπρου

Η πιο πάνω γραπτή εξέταση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 31 Οκτωβρίου του 2020, ήταν εξέταση ικανοτήτων αποτελούμενη από τρία θέματα διάρκειας 40 λεπτών το καθένα.

  1. Επιτυχών στη Γραπτή Εξέταση θεωρήθηκε όποιος συγκέντρωσε συνολική γενική βαθμολογία 50% τουλάχιστον κατά μέσο όρο και στο καθένα από τα θέματα που περιλαμβάνονταν στην εξέταση 40% τουλάχιστον.
  2. Ο κατάλογος επιτυχόντων της εξέτασης έχει ανακοινωθεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης με αριθμό 5327 ημερομηνίας 15/1/2021 και αριθμό γνωστοποίησης 20 και στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Δημόσιας Υπηρεσίας (http://www.psc.gov.cy) με βάση τον αριθμό υποψηφίου.
  3. Όλοι όσοι παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση και πέτυχαν θα εφοδιαστούν με σχετικό πιστοποιητικό επιτυχίας στο οποίο αναγράφεται η βαθμολογία, ο αριθμός ταυτότητας και άλλα στοιχεία του υποψηφίου. Οι αποτυχόντες επίσης θα εφοδιαστούν με σχετική βεβαίωση. Τα εν λόγω πιστοποιητικά δεν θα σταλούν ταχυδρομικώς  αλλά  θα  βρίσκονται  καταχωρημένα  στον ιστότοπο

«Εξετάσεις για Πρόσληψη στο Δημόσιο» (http://epd.moec.gov.cy) από την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 12 το μεσημέρι. Οι υποψήφιοι  που παρακάθησαν στη γραπτή εξέταση θα μπορούν να τα εντοπίζουν μέσω της προσωπικής τους μερίδας με τους κωδικούς που τους είχαν δοθεί κατά την υποβολή της αίτησής τους για συμμετοχή στην πιο πάνω εξέταση. Για πρόσθετες πληροφορίες για τα πιστοποιητικά οι υποψήφιοι μπορούν να αποτείνονται στα τηλέφωνα 22582933 και 22582934.