Εξετάσεις Διορίσιμων Εκπαιδευτικών για το Νέο Σύστημα Διορισμού στην Εκπαίδευση 2019

Η Υπηρεσία Εξετάσεων της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι στην ειδική ιστοσελίδα που έχει δημιουργηθεί για τις Εξετάσεις Διορισίμων (https://diorisimoi.moec.gov.cy/index.php/el/) βρίσκεται η επικαιροποιημένη ύλη των γνωστικών αντικειμένων, καθώς επίσης και διάφορες άλλες χρήσιμες πληροφορίες. Οι ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι προτρέπονται να παρακολουθούν τη συγκεκριμένη ιστοσελίδα σε τακτική βάση για έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση.

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΡΙΣΜΩΝ


%d