Εξετάσεις Διορισίμων: Αυξάνονται τελικά οι πιθανότητες διορισμού ή φρούδες οι ελπίδες;

Με χθεσινή του ανακοίνωση το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας προσπάθησε να διασκεδάσει του φόβους της συντριπτικής πλειοψηφίας των υποψηφίων για τις νεοσύστατες Εξετάσεις Διορισίμων Εκπαιδευτικών. Στην ανακοίνωση του, το Υπουργείο, παραθέτει κάποια σημαντικά στατιστικά στοιχεία όσον αφορά τις εξετάσεις αλλά και τους υποψηφίους.

Μεταξύ άλλων αναφέρει πως:

  • Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτητών (80%) για το Νέο Σύστημα Διορισμού είναι νέοι πτυχιούχοι κάτω των 35 ετών!
  • Στη Δημοτική Εκπαίδευση οι υποψήφιοι εξεταζόμενοι θα έχουν 20% πιθανότητες διορισμού (ένας στους πέντε υποψηφίους)
  • Στην Μέση Εκπαίδευση οι πιθανότητες κατεβαίνουν στο 8.5% (ένας στους δώδεκα υποψηφίους)
  • Σε αντίθεση με τους υφιστάμενους καταλόγους, οι Ελλαδίτες εκπαιδευτικοί δεν έδειξαν το ίδιο ενδιαφέρον για συμμετοχή (9% σε σύγκριση με 18% στους καταλόγους)

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση του Υπουργείου:

Ολοκληρώθηκε στις 31 Ιουλίου 2017 η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στις πρώτες εξετάσεις διορισμού εκπαιδευτικών, οι οποίες θα διενεργηθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο από την Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ). Ο αριθμός των αιτήσεων για συμμετοχή στις προαναφερθείσες εξετάσεις ανέρχεται σε 6.367. H προθεσμία για την πληρωμή των τελών συμμετοχής στις εξετάσεις, από τους υποψήφιους που υπέβαλαν την αίτησή τους, παρατείνεται μέχρι τις 21 Αυγούστου 2017 και ώρα 14.00 για σκοπούς διευκόλυνσης των υποψηφίων, ενώ μέχρι την ίδια ημερομηνία θα συνεχίσει να λειτουργεί και η ειδική τηλεφωνική γραμμή 80008844,  για παροχή διευκρινίσεων και καθοδήγησης προς τους υποψηφίους σχετικά με το Νέο Σύστημα Διορισίμων (ΝΣΔ).


Το ΥΠΠ εκφράζει την ικανοποίησή του για την επιτυχή ολοκλήρωση ενός ακόμα σημαντικού βήματος προς την εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και  αξιοκρατικού συστήματος διορισμών στην εκπαίδευση. Με την ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων και την αρχική ανάλυση των στοιχείων, προκύπτουν σημαντικά ευρήματα για την εφαρμογή του ΝΣΔ τα οποία απαντούν στις ανησυχίες και στην κριτική που ασκήθηκε κατά καιρούς στο ΥΠΠ αναφορικά με την ορθότητα εισαγωγής του. Συγκεκριμένα:

  • Το 80% των αιτητών για το ΝΣΔ είναι νέοι πτυχιούχοι μέχρι 35 ετών, οι περισσότεροι από τους οποίους, είτε δεν θα είχαν ποτέ δυνατότητα διορισμού είτε θα διορίζονταν σε πολύ μεγαλύτερη ηλικία με το υφιστάμενο σύστημα. Στις αντίστοιχες θέσεις του υφιστάμενου καταλόγου διοριστέων, το εν λόγω ποσοστό είναι μόλις 35%. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι το ΝΣΔ θα επιτρέπει τη σταθερή ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της εκπαίδευσης με νεότερους σε ηλικία εκπαιδευτικούς.
  • Παράλληλα, με το ΝΣΔ, οι πιθανότητες πρόσληψης στην εκπαίδευση είναι πολύ μεγαλύτερες συγκριτικά με αντίστοιχες διαδικασίες πρόσληψης στον δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, αναμένεται ότι κατά μέσο όρο, ένας στους οκτώ (12,5%) υποψηφίους θα εξασφαλίζει διορισμό, μόνιμο ή με σύμβαση. Αναλυτικότερα, και σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν περισυλλεγεί και τύχει επεξεργασίας από αρμόδιους λειτουργούς του ΥΠΠ, στη Δημοτική Εκπαίδευση (περιλαμβανομένων της Προδημοτικής και της Ειδικής Εκπαίδευσης) οι πιθανότητες πρόσληψης θα είναι περίπου μία στις πέντε (20%), ενώ στη Μέση Εκπαίδευση οι πιθανότητες θα είναι περίπου 1 στις 12 (8,5%).
  • Το δεδομένο αυτό καταρρίπτει τους ισχυρισμούς ότι το ΝΣΔ «πουλά ελπίδες στους νέους». Αντίθετα, επιβεβαιώνει ότι το ΝΣΔ εξασφαλίζει πραγματικές ευκαιρίες και πιθανότητες εργοδότησης στο εκπαιδευτικό μας σύστημα για εκατοντάδες νέους προσοντούχους επιστήμονες, κάτι που θα ήταν αδύνατο να γίνει με το υφιστάμενο σύστημα διορισμών.
  • Επιπρόσθετα, και παρά το γεγονός ότι ο μέσος όρος ηλικίας των υποψηφίων στο ΝΣΔ είναι αρκετά πιο χαμηλός από ότι στο υφιστάμενο σύστημα, αυτοί υπερτερούν και σε προσόντα, αφού 53% κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο επιπέδου μάστερ και διδακτορικού έναντι 48% των αντίστοιχων υποψηφίων στο υφιστάμενο.
  • Επίσης, η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι οι ελλαδίτες υποψήφιοι για το ΝΣΔ αποτελούν το 9% του συνόλου των υποψηφίων, σε σύγκριση με το 18% των ελλαδιτών εκπαιδευτικών που καταλαμβάνουν αντίστοιχες θέσεις στους Πίνακες Διοριστέων του υφιστάμενου συστήματος.

Καταληκτικά, επισημαίνεται ότι η εφαρμογή του ΝΣΔ εισάγει νέα δεδομένα στην εκπαίδευση αφού στο εκπαιδευτικό σύστημα θα εντάσσονται οι πιο προσοντούχοι και  ικανοί εκπαιδευτικοί. Αυτό θα αποβεί προς όφελος των μαθητών, οι οποίοι βρίσκονται στο επίκεντρο της όλης προσπάθειας του ΥΠΠ. Παράλληλα, θα συμβάλει στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης των γονέων/κηδεμόνων στη δημόσια εκπαίδευση και στη βελτίωση της εικόνας του εκπαιδευτικού επαγγέλματος στην κοινωνία. Το ΥΠΠ θα συνεχίσει τις προσπάθειες βελτίωσης και άλλων βασικών πτυχών του εκπαιδευτικού συστήματος, με σταθερότητα και συνέπεια σε σχέση με τις εξαγγελίες του, ώστε να επιτευχθεί μια συνολική αναβάθμιση της δημόσιας παιδείας.