Διορίσιμοι Εκπαιδευτικοί – Εξετάσεις Διορίσιμων 2021 – Κύπρος

Εξετάσεις Διορίσιμων

Θέματα και Λύσεις για τις Εξετάσεις Διορίσιμων Εκπαιδευτικών στη Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική, Μέση Γενική και Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση με το Νέο Σύστημα Διορισμού. Διατίθενται θέματα για τις Εξετάσεις για Διορίσιμους Εκπαιδευτικούς για όλες τις χρονιές.

Το Νέο Σύστημα Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ) στοχεύει στην επιλογή των καταλληλότερων Εκπαιδευτικών για ένταξη στην Εκπαίδευση, στη βάση επιτυχίας σε Γραπτές Εξετάσεις και, ως εκ τούτου, εδράζεται σε ποιοτικά και αξιοκρατικά κριτήρια. Η ιστοσελίδα αυτή δημιουργήθηκε για να παρέχει σε κάθε ενδιαφερόμενο/η, με πλήρη διαφάνεια, όλες τις πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες που διέπουν το ΝΣΔΕ. Με δεδομένη την εδραίωση του ΝΣΔΕ σε Γραπτές Εξετάσεις, κεντρική θέση στην ιστοσελίδα έχουν οι πληροφορίες που αφορούν στη διεξαγωγή των Εξετάσεων για όλους/ες τους/τις υποψήφιους/ες Εκπαιδευτικούς για Εγγραφή και Κατάταξη στους Πίνακες Διορισίμων Εκπαιδευτικών.