Επιβεβαίωση εγγραφών σε Δημοτικά και Νηπιαγωγεία 8-9 Απριλίου

Σε επιβεβαίωση της εγγραφής των παιδιών τους στα δημοτικά σχολεία και στα δημόσια νηπιαγωγεία για τη σχολική χρονιά 2019–2020, θα πρέπει να προχωρήσουν οι γονείς. Σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας προς τα σχολεία, η επιβεβαίωση εγγραφής θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 8 Απριλίου και την Τρίτη 9 Απριλίου χωρίς καμία παράταση.

Τα απαραίτητα πιστοποιητικά είναι:

α) Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών για τις τάξεις Β΄– Στ΄:


  1. Σε σχολείο στο οποίο φοιτούν ήδη: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν στο σχολείο το νέο έντυπο ΥΠΠ 31, το οποίο θα πρέπει να τους δοθεί έγκαιρα. Δεν χρειάζεται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και
  2. Σε άλλο δημοτικό σχολείο: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν τη βεβαίωση εγγραφής (ΥΠΠ 28) που τους δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου 2019 ή σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής του παιδιού τους και το έντυπο ΥΠΠ 31Α.

β) Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών για την Α΄τάξη:

  1. Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν το έντυπο ΥΠΠ 31Α.
  2. Όσοι γονείς/κηδεμόνες κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου 2019 δεν προσκόμισαν «Βεβαίωση φοίτησης» σε εγκεκριμένο από το ΥΠΠ νηπιαγωγείο (Δημόσιο, Κοινοτικό ή Ιδιωτικό), θα πρέπει τώρα να την προσκομίσουν (έντυπο ΥΠΠ 29).
  3. Όσοι γονείς/κηδεμόνες ζήτησαν μετεγγραφή από το σχολείο της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας, θα πρέπει να προσκομίσουν τη σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής.

γ) Επιβεβαίωση εγγραφής μαθητών νηπιαγωγείων:

  1. Σε νηπιαγωγείο στο οποίο φοιτούν ήδη: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να συμπληρώσουν και να προσκομίσουν στο σχολείο το νέο έντυπο ΥΠΠ 31, το οποίο θα πρέπει να τους δοθεί έγκαιρα ή το έντυπο με θέμα «Εξασφάλιση θέσης για φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο». Δεν χρειάζεται η προσκόμιση οποιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού ή βεβαίωσης και
  2. Σε άλλο νηπιαγωγείο: Οι γονείς/κηδεμόνες θα πρέπει να προσκομίσουν: Τη βεβαίωση εγγραφής (ΥΠΠ 28) που τους δόθηκε από το σχολείο κατά τις εγγραφές του Ιανουαρίου 2019 ή σχετική επιστολή του οικείου Επαρχιακού Γραφείου Παιδείας για έγκριση της μετεγγραφής του παιδιού τους και το έντυπο ΥΠΠ 31Α ή το έντυπο με θέμα «Εξασφάλιση θέσης για φοίτηση σε Δημόσιο Νηπιαγωγείο».

Αν για πολύ σοβαρούς λόγους κάποιοι δεν υπέβαλαν αίτηση για εγγραφή ή μετεγγραφή του παιδιού τους και επιθυμούν να το πράξουν, θα πρέπει να υποβάλουν την αίτηση τους στις 8 και 9 Απριλίου 2019 στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

Αρέσει σε %d bloggers: