Εργασία από το σπίτι: Πρωτοπόροι οι Ολλανδοί και οι Φινλανδοί – Τελευταίοι οι Κύπριοι

Το 1,2% των απασχολούμενων ηλικίας 15 έως 64 ετών στην Κύπρο εργαζόταν συνήθως από το σπίτι κατά το 2018. Το αντίστοιχο ποσοστό συνολικά στην ΕΕ ανήλθε στο 5,2%, ενώ όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), το μερίδιο αυτό παρέμεινε σταθερό σε περίπου 5% την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, κατά την ίδια περίοδο, το ποσοστό εκείνων που εργάζονταν μερικές φορές από το σπίτι αυξήθηκε από 5,8% το 2018 σε 8,3% το 2018.

Τα ηνία στην εργασία από το σπίτι κρατούν οι Ολλανδοί με ποσοστό 14% και ακολουθούν οι Φινλανδοί με ποσοστό 13,3% και οι Λουξεμβούργιοι με ποσοστό 11%. Αντιθέτως, πολύ λίγοι εργάστηκαν συνήθως από το σπίτι στην Βουλγαρία (0,3%), στη Ρουμανία (0,4%), ενώ η χώρα μας με ποσοστό 1,2% κατατάσσεται τρίτη από το τέλος στο σχετικό κατάλογο.


Στην ΕΕ οι αυτοαπασχολούμενοι εργάζονταν συνήθως από το σπίτι (18,5%) συχνότερα από τους μισθωτούς (3%). Αυτό το πρότυπο επαναλήφθηκε σε κάθε κράτος μέλος. Τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφηκαν στην Φινλανδία, όπου περισσότερο από το 40% των αυτοαπασχολούμενων εργάζονταν συνήθως από το σπίτι (46,4%), την Ολλανδία (44,5%) και την Αυστρία (43,6%).

Περισσότερες γυναίκες από ότι άνδρες εργάζονται από το σπίτι

Το 2018, ένα ελαφρώς υψηλότερο ποσοστό γυναικών εργάστηκε συνήθως από το σπίτι (5,5%) σε σύγκριση με τους άνδρες (5%). Αυτό συνέβαινε στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ, με τις μεγαλύτερες διαφορές να καταγράφονται στην Γαλλία (8,1% των γυναικών έναντι 5,2% των ανδρών), στο Λουξεμβούργο (12,5% των γυναικών έναντι 9,8% των ανδρών) και στη Μάλτα (7,4% των γυναικών έναντι, 4,7% των ανδρών).

Αντιθέτως, σε οκτώ κράτη μέλη της ΕΕ, η κατάσταση ήταν η αντίστροφη, με περισσότερους άνδρες να εργάζονται συνήθως από το σπίτι παρά από τις γυναίκες. Αυτό συνέβη κυρίως στην Ολλανδία (15,5% των ανδρών έναντι 12,3% των γυναικών), την Δανία (8,5% των ανδρών έναντι 7% των γυναικών) και την Ιρλανδία (7,2% των ανδρών έναντι 5,7% των γυναικών).

Οι ηλικιωμένοι εργάζονται από το σπίτι τους συχνότερα από τους νεότερους

Το μερίδιο των ατόμων που εργάζονται από το σπίτι αυξάνεται με την ηλικία. Στην ΕΕ, μόνο το 1,8% των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών εργάστηκε συνήθως από το σπίτι το 2018 έναντι 5% στην ηλικιακή ομάδα 25-49 ετών και 6,4% μεταξύ των ατόμων ηλικίας 50-64 ετών. Το υψηλότερο ποσοστό των ατόμων ηλικίας 15-24 ετών που εργάζονταν συνήθως από το σπίτι καταγράφηκε στο Λουξεμβούργο (8,7%) και το επόμενο υψηλότερο ποσοστό ήταν στην Εσθονία (5,2%).

Για τις άλλες ηλικιακές κατηγορίες, η Ολλανδία κατέγραψε τα υψηλότερα μερίδια εκείνων που εργάζονταν συνήθως από το σπίτι (14,9% μεταξύ 25-49 ετών και 17,3% μεταξύ 50-64 ετών). Ακολούθησε η Φινλανδία (14% μεταξύ 25-49 ετών και 15,6% μεταξύ 50-64 ετών).

Πηγή: Φιλελεύθερος