Θα ακυρωθούν οι Παγκύπριες Εξετάσεις; Τρεις έγκριτοι δικηγόροι απαντούν

Παπαζαχαρίας - Κωνσταντίνου - Ευσταθίου

Τρεις έγκριτοι δικηγόροι απαντούν σε αυτό το επίκαιρο και καυτό ερώτημα που τους θέσαμε. Θα ακυρωθούν οι Παγκύπριες Εξετάσεις;

Ερώτημα για Παγκύπριες Εξετάσεις:

Παγκύπριες Εξετάσεις


Η κυβέρνηση αποφάσισε όπως και οι μαθητές της Γ´ Λυκείου, Λεμεσού και Πάφου, να παρακολουθούν τα μαθήματα του σχολείου και φροντιστηρίου διαδικτυακα .Η διδακτική περίοδος στο σχολείο από 45 λεπτή δια ζώσης έγινε 35 διαδικτυακη . Θεωρείτε πως αν κάποιος υποψήφιος τελειόφοιτος προσφύγει στο δικαστήριο για τις παγκυπριες, αφού θα συναγωνίζεται με ανθυποψηφιους άλλων επαρχιών θα ακυρωθούν οι παγκύπριες εξετάσεις; Σύμφωνα με το Σύνταγμα, οι υποψήφιοι των εισαγωγικών εξετάσεων δεν πρέπει να συναγωνίζονται επί ίσοις όροις; Η απόφαση αυτή δεν αλλάζει τα δεδομένα;

Ιωάννης Παπάζαχαρία:

Ιωάννης Παπαζαχαρίας

Η λειτουργία της πολιτείας βασίζεται στις αρχές του κράτους δικαίου,της ισότητας και της δημιουργίας ίσων ευκαιριών για τους πολίτες. Αποτελούν θεμελιώδεις αρχές που εκπηγάζουν και θεμελιώνονται από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση, αλλά και το Σύνταγμα της Δημοκρατίας και τις αρχές του διοικητικού δικαίου. Η Αρμόδια Αρχή και δει εν προκειμένω το Υπουργείο Παιδείας οφείλει με ορθές αποφάσεις και κατάλληλους χειρισμούς να διαφυλάξει ότι οι μαθητές Πάφου και Λεμεσού, δεν θα μειονεκτήσουν έναντι των συμμαθητών τους και θα τύχουν ίσης μεταχείρισης και ευκαιρίας στην γνώση και θα διαγωνιστούν επί ίσοις όροις με τους ανθυποψηφίους τους στις παγκύπριες εξετάσεις για την διεκδίκηση θέσης στα Πανεπιστήμια. Απόκλιση από το πιο πάνω πλαίσιο δημιουργεί δικαίωμα προσφυγής στην δικαιοσύνη.

Νικολέττα Κ. Κωνσταντίνου:

Νικολέττα Κ. Κωνσταντίνου

Τα τοπικά lockdown είναι η νέα νόρμα σύμφωνα με την επιδημιολογία των νέων κρουσμάτων. Στη λογική της πιθανής μετάδοσης από τα σχολεία, τα περιοριστικά μέτρα δημιουργούν αναπόφευκτα (αν και προσωρινά), μαθητές δύο ταχυτήτων παγκύπρια. Προκύπτει αβίαστα επομένως το ερώτημα κατά πόσον οι τοπικοί περιορισμοί δρουν ενάντια στην αρχή της ισονομίας, καταλύοντας το Κράτος Δικαίου και τα θεμελιώδη δικαιώματα που αποτελούν το απαράβατο πυρήνα του Συντάγματος.

Εκ πρώτης όψεως, η επιβολή τοπικού lockdown και τα μέτρα που αφορούν τη λειτουργία των επηρεαζόμενων σχολείων, παραβιάζει το δικαίωμα της ισότητας, της ισονομίας και της ίσης μεταχείρισης των τελειόφοιτων μαθητών αν και εφόσον η διδασκαλία υπολείπεται σε ύλη με αποτέλεσμα οι μαθητές να μην διαγωνιστούν επί ίσοις όροις. Στο βαθμό που τα τοπικά μέτρα είναι επομένως προσωρινά, περιορισμένης δηλαδή διάρκειας και νοουμένου ότι προβλέπεται η λήψη ανακουφιστικών παροχών όπως για παράδειγμα η εξαίρεση ύλης που δεν θα διδαχθεί θα κριθεί και εάν αυτά είναι δυσανάλογα, υπερβολικά και αντισυνταγματικά.

Σαφώς λοιπόν επαφίεται στο Κράτος να λάβει αντισταθμιστικά μέτρα προκειμένου να διασφαλίσει ότι όλοι οι μαθητές τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης χωρίς εκπτώσεις στην εφαρμογή των δικαιωμάτων τους, διαφορετικά υπονομεύεται ξεκάθαρα το Κράτος Δικαίου. Σε πιθανή προσφυγή ενώπιον του, το Δικαστήριο θα πρέπει να ισορροπήσει μεταξύ της ανάγκης αποφυγής της αναστολής των θεμελιωδών δικαιωμάτων, διασφαλίζοντας το απαιτούμενο επίπεδο προστασίας τους και ταυτόχρονα την αναγκαιότητα της παροχής διευρυμένου πεδίου δράσης στη διοίκηση, για την καταπολέμηση της πανδημίας. Επομένως φαίνεται ότι οι πιθανότητες επιτυχίας σχετικής δικαστικής διαδικασίας (προσφυγή κατά των μέτρων) είναι ιδιαίτερα απομακρυσμένες.

Κωστής Ευσταθίου:

Κωστής Ευσταθίου

Η αρχή ισότητας προστατεύεται από το Σύνταγμα και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Mε βάση αυτή την αρχή μπορούν να υπάρξουν διαφοροποιήσεις στη μεταχείριση των πολιτών χωρίς να προσβάλλεται ο πυρήνας του δικαιώματος. Είναι δηλαδή επιτρεπτή η διαφορετική μεταχείριση ανομοίων και η ίδια μεταχείριση των ιδίων.

Είμαι βέβαιος ότι οι Παγκύπριες Εξετάσεις, εάν γίνουν και όποτε γίνουν, θα περιλαμβάνουν ύλη την οποία έχουν διδαχθεί οι μαθητές, είτε η διδασκαλία έγινε ηλεκτρονικώς και εξ’αποστάσεως είτε δια ζώσης. Αφ’ ης στιγμής καλύπτεται η διδακτέα ύλη αυτή καθίσταται εξεταστέα ύλη. Εάν και εφόσον κριθεί ότι σε κάποια σχολεία είτε δεν έγινε δια ζώσης μάθημα είτε σε κάποιες εξ’αποστάσεως διδασκαλίες υπολείπεται η ύλη, αυτή μπορεί να συμπληρωθεί με επιπρόσθετη ώρα μαθημάτων.

Το ζητούμενο είναι οι μαθητές και οι καθηγητές να συνεργαστούν το δε Υπουργείο να προγραμματίσει ορθά το χρόνο. Δεν θα συμβούλευα την καταχώρηση προσφυγών διότι ακριβώς η αρχή της ισότητας δεν απαιτεί την ίδια μεταχείριση ανομοίων αλλά την ίση. Σε ένα κράτος δικαίου αναμένεται ότι η εξεταστέα ύλη θα είναι ύλη η οποία έτυχε διδασκαλίας.

Αρέσει σε %d bloggers: