“Κοσμογονικές” αλλαγές σε όλες τις βαθμίδες από τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020

Παγκύπριες Εξετάσεις

Εξετάσεις ανά τετράμηνο στους μαθητές της Α’ λυκείου, γαλλικά στα ολοήμερα δημοτικά, το πολλά υποσχόμενο πρόγραμμα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σε μαθητές της στ’ δημοτικού. Μαθητές/τριες του γυμνασίου και του λυκείου θα μπορούν μέσω του σχολείου τους να παρακαθίσουν στις εξετάσεις πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας του Πανεπιστημίου Cambridge. Νέοι κλάδοι επαγγελματικής εκπαίδευσης και λύκεια που θα λειτουργούν ταυτόχρονα και προγράμματα τεχνικής εκπαίδευσης.

Τα πιο πάνω αποτελούν ένα μικρό αλλά σημαντικό δείγμα των προγραμμάτων που προωθήθηκαν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και τίθενται σε εφαρμογή τη νέα σχολική χρονιά 2019-2020.


Τετράμηνα στην Α’ λυκείου

Ίσως η πιο μεγάλη αλλαγή που προωθήθηκε να αφορά τις εξετάσεις ανά τετράμηνο, που για τη νέα σχολική χρονιά επηρεάζει τους μαθητές της α’ λυκείου. Τα τετράμηνα εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αξιολόγηση του μαθητή ο οποίος ουσιαστικά αλλάζει άρδην τον τρόπο με τον οποίο θα αξιολογούνται τα παιδιά. Για τα εξεταζόμενα μαθήματα ο βαθμός του τετραμήνου θα είναι το άθροισμα της προφορικής τους επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης με αναλογία 60% και 40% αντίστοιχα.

Για την προφορική επίδοση οι μαθητές/τριες θα κληθούν να αξιολογηθούν στα πιο κάτω:

 • Για τη συμμετοχή τους στην τάξη ή και στο εργαστήριο.
 • Για την κατ’ οίκον εργασία.
 • Εικοσάλεπτη γραπτή βαθμολογητέα άσκηση (προειδοποιημένη) ή μια βαθμολογητέα ατομική ή ομαδική μελέτη – project (δημιουργική εργασία).
 • Δραστηριότητες διάκρισης, εκτός αίθουσας διδασκαλίας, που σχετίζονται με το συγκεκριμένο μάθημα ή και εθελούσια εργασία.

Σε ό,τι αφορά τη γραπτή αξιολόγηση, ο σχεδιασμός περιλαμβάνει:

 • Ένα και μοναδικό κεντρικό ενενηντάλεπτο δοκίμιο αξιολόγησης με υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων διευκολύνσεων για μαθητές/τριες που δικαιούνται, όπως ορίζονται από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο έχει βαρύτητα 30%.
 • Mια γραπτή προειδοποιημένη άσκηση διάρκειας μέχρι 45 λεπτών με υποχρέωση παροχής των απαιτούμενων διευκολύνσεων για μαθητές/τριες που δικαιούνται, όπως ορίζονται από την ειδική επιτροπή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, η οποία θα έχει βαρύτητα 10%.
 • Για το μάθημα των Νέων Ελληνικών και τα μαθήματα γλωσσών η διάρκεια του κεντρικού δοκιμίου αξιολόγησης θα είναι 135 λεπτά.

Για τα μη εξεταζόμενα μαθήματα ισχύει το ίδιο με τα εξεταζόμενα. Ο βαθμός, δηλαδή, κάθε τετραμήνου θα αποτελείται από το άθροισμα της προφορικής επίδοσης και της γραπτής αξιολόγησης με αναλογία 60% για την προφορική επίδοση και 40% για τη γραπτή αξιολόγηση. Η προφορική επίδοση είναι η επίδοση που χαρακτηρίζει την παρακολούθηση του μαθητή/τριας κατά τη διάρκεια του τετραμήνου και αξιολογείται με τις ίδιες μορφές αξιολόγησης των εξεταζόμενων μαθημάτων.

Η γραπτή αξιολόγηση των μη εξεταζόμενων μαθημάτων περιλαμβάνει ένα μόνο προειδοποιημένο σαραντάλεπτο γραπτό διαγώνισμα ανά τετράμηνο. Οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα της δεύτερης ευκαιρίας με ένα γραπτό διαγώνισμα σε ημερομηνίες που θα καθορίζονται από τη σχολική μονάδα (στο τέλος του κάθε τετραμήνου). Ο βαθμός της δεύτερης ευκαιρίας θα είναι και ο τελικός βαθμός της γραπτής αξιολόγησης.

Τα σχολεία δεν κλείνουν. Κατά την περίοδο των κεντρικών δοκιμίων αξιολόγησης θα διεξάγονται κανονικά τα μαθήματα, πλην της ημέρας της διεξαγωγής τους.

Πιστοποίηση αγγλικής γλώσσας

Η νέα σχολική χρονιά θέτει σε τροχιά υλοποίησης και την πιλοτική εφαρμογή της πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας στα δημόσια σχολεία από το Πανεπιστήμιο του Cambridge. Εκτιμάται ότι το πρόγραμμα θα περιορίσει το άγχος και την ταλαιπωρία που υφίστανται οι μαθητές/τριες κατά τις απογευματινές ώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Διαγνωστική εξέταση (online) κατά τον Σεπτέμβριο σε παιδιά της α’ τάξης γυμνασίου.
 • Εξέταση PET σε μαθητές και μαθήτριες της γ’ γυμνασίου.
 • Εξέταση IGCSE στην γ’ λυκείου για τα παιδιά που θα λάβουν μέρος στο πρόγραμμα.

Να σημειωθεί ότι οι μαθητές που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα δεν θα επωμιστούν οποιοδήποτε κόστος για τις εξετάσεις αφού αυτό θα καλυφθεί από το κράτος. Το κόστος του προγράμματος υπολογίζεται στις 245.000 ευρώ.

Parlez-vous francais?

Από τον Σεπτέμβριο εισάγεται το μάθημα της γαλλικής γλώσσας στην ε’ και στ’ τάξη των 14 ενιαίων ολοήμερων σχολείων δημοτικής εκπαίδευσης. Παρά το γεγονός ότι η απόφαση αυτή του Υπουργείου Παιδείας προκάλεσε τις αντιδράσεις του εκπαιδευτικού κόσμου, ο υπουργός Παιδείας Κώστας Χαμπιαούρης, σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου του, αποφάσισαν το μάθημα να αρχίσει να διδάσκεται κατά τη νέα σχολική χρονιά. Το Υπουργείο Παιδείας εκτιμά ότι το γνωστικό και το παιδαγωγικό αποτέλεσμα από τη διδασκαλία των γαλλικών στα σχολεία, πλην της εκμάθησης της γλώσσας, θα είναι και η γνωριμία των παιδιών με την κουλτούρα και τον πολιτισμό της Γαλλίας .

STEM στα δημοτικά

Τον Σεπτέμβριο θα αρχίσει επίσης να εφαρμόζεται το πρόγραμμα STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) σε εννέα δημοτικά σχολεία παγκύπρια. Η εφαρμογή του προγράμματος εκτιμάται πως θα προσφέρει στους μαθητές/τριες αυθεντικές ευκαιρίες μάθησης οι οποίες συμβάλλουν σημαντικά στην αξιοποίηση της γνώσης, στην καλλιέργεια υπολογιστικής σκέψης, στην επίλυση προβλημάτων, στην επικοινωνία, στην ικανότητα σχεδιασμού και ανάλυσης και στις διεργασίες συλλογισμού και αναστοχασμού για να αντιμετωπίσουν καταστάσεις και ζητήματα που σχετίζονται με τον κόσμο της καθημερινής ζωής.

Το μάθημα STEM θα διεξάγεται σε δύο συνεχόμενες σαραντάλεπτες περιόδους, μετά τη λήξη των μαθημάτων (13:05), δύο φορές την εβδομάδα και θα απευθύνεται σε μαθητές/τριες της στ’ τάξης που θα επιλέξουν να το παρακολουθήσουν. Σε περίπτωση που σε κάποιο/α σχολείο/α δεν υπάρχει ικανοποιητική συμμετοχή μαθητών/τριών της στ’ τάξης, στα τμήματα που θα δημιουργηθούν θα προσκληθούν να συμμετάσχουν εθελοντικά και παιδιά της ε’ τάξης.

Στα σχολεία που ανήκουν στον θεσμό του προαιρετικού ολοήμερου σχολείου το υφιστάμενο ωρολόγιο πρόγραμμα της απογευματινής ζώνης θα ενισχυθεί με μάθημα δραστηριοτήτων STEM, το οποίο θα ενταχθεί στα θέματα ενδιαφέροντος για τους/τις μαθητές/τριες της στ’ τάξης. Την εποπτεία της λειτουργίας του προγράμματος δραστηριοτήτων STEM θα αναλάβουν οι διευθύνσεις των σχολείων, οι επιθεωρητές Δημοτικής Εκπαίδευσης που συμμετέχουν στην Επιτροπή STEM και οι οικείοι/ες επιθεωρητές/τριες Δημοτικής Εκπαίδευσης των σχολείων που εφαρμόζουν το πρόγραμμα.

Tο πρόγραμμα θα λειτουργήσει από τον Οκτώβριο του 2019 μέχρι τον Μάιο του 2020 στα πιο κάτω σχολεία:

 • Λευκωσία: Δημοτικό Σχολείο Ελένειον, Δημοτικό Σχολείο Μακεδονίτισσας Α’.
 • Λεμεσός: Δημοτικό Σχολείο Λεμεσού ΙΑ’ Τσίρειο, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών Β’ – Αγίου Γεωργίου.
 • Λάρνακα: Δημοτικό Σχολείο Καμάρων, Δημοτικό Σχολείο Κοφίνου – Μιχαλοπούλειο.
 • Πάφος: Δημοτικό Σχολείο Πάφου Η’ – Ιορδάνειο.
 • Αμμόχωστος: Δημοτικό Σχολείο Αγίας Νάπας – Αντώνη Τσόκκου, Δημοτικό Σχολείο Παραλιμνίου Α’.

Νέο εκπαιδευτικό υλικό

Τη νέα σχολική χρονιά στα σχολεία Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΜΤΕΕΚ) εισάγονται νέο εκπαιδευτικό υλικό και νέα σχολικά εγχειρίδια. Η διεύθυνση ΜΤΕΕΚ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επέλεξαν 110 νέους τίτλους βιβλίων των ΕΠΑΛ Ελλάδας (εκδόσεις ΙΤΥΕ), τα οποία θα ενταχθούν για πρώτη φορά στα διδακτικά βιβλία της σχολικής χρονιάς 2019-2020. Επίσης, στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων η διεύθυνση ΜΤΕΕΚ κατέληξε σε αριθμό σχολικών εγχειριδίων, τα οποία αφορούν νέες θεματικές και των οποίων η συγγραφή θα προωθηθεί άμεσα.

Ανάμεσα σε άλλες δράσεις που προωθούνται στη μέση τεχνική και επαγγελματική εκπαίδευση ξεχωρίζουν και τα πιο κάτω, τα οποία θα αρχίσουν να εφαρμόζονται από τον Σεπτέμβριο:

 • Δημιουργείται κλάδος οινοποιίας και τυροκομίας – γαλακτοκομίας στο Γυμνάσιο – Λύκειο Ομόδους.
 • Στην Τεχνική Σχολή Πόλης Χρυσοχούς εισάγεται ο κλάδος της κομμωτικής και της ηλεκτρολογίας.
 • Στην Α’ Τεχνική Σχολή Λεμεσού εισάγεται ο κλάδος της ναυτιλίας.
 • Στην Α’ Τεχνική Σχολή Λευκωσίας αρχίζει πρόγραμμα αισθητικής.
 • Το Λύκειο Έμπας μετατρέπεται σε λύκειο και τεχνική σχολή με την εισαγωγή των κλάδων της κομμωτικής, της ηλεκτρολογίας, των ξενοδοχειακών και του βιομηχανικού σχεδιασμού.

Από τον Σεπτέμβριο:

 • Στα δημοτικά και τα νηπιαγωγεία θα υπάρχουν φρουροί ασφαλείας, ενώ τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο της κάρτας εισόδου.
 • Σε όλα τα λύκεια, εξατάξια σχολεία και τεχνικές σχολές μπαίνουν επιτηρητές ασφαλείας.
 • Το καλοκαίρι του 2019 θα λειτουργήσουν επιπλέον 4 θερινά δημόσια σχολεία.
 • Η Εμπορική Σχολή Μιτσή μετεξελίσσεται σε οικονομική – εμπορική σχολή ειδικού ενδιαφέροντος.

Πηγή: Politis