Κτίζοντας ειρηνικές τάξεις ως μέτρο πρόληψης της σχολικής βίας και των συγκρούσεων

Αυτός είναι ο τίτλος σεμιναρίου που διοργανώνει το Παρατηρητήριο για τη Βία στο Σχολείο (ΠΑΒΙΣ), με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης της βίας και των συγκρούσεων που εκδηλώνονται στον σχολικό χώρο και ταλαιπωρούν μαθητές και εκπαιδευτικούς, θέτοντας σε κίνδυνο ακόμα και την ασφάλειά τους.

Πρόκειται για ένα εξ αποστάσεως προαιρετικό σεμινάριο, στο οποίο μπορούν να συμμετάσχουν εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης έχοντας την ευκαιρία να επιμορφωθούν σε θέματα που αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των συγκρούσεων, καθώς και να εφαρμόσουν διάφορες τεχνικές και δραστηριότητες οι οποίες οδηγούν στη δημιουργία μίας ειρηνικής τάξης.


Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, τα θέματα με τα οποία θα καταπιαστεί το σεμινάριο προς τους δασκάλους περιλαμβάνουν σειρά ενοτήτων, στις οποίες θα καλύπτονται στοιχεία θεωρίας και πρακτικών εφαρμογών που αποτελούν τις βασικές αρχές μιας ειρηνικής τάξης, όπως είναι η ανάπτυξη συνεργασίας και ομαδικότητας, η αποτελεσματική επικοινωνία, οι στρατηγικές και δεξιότητες διαχείρισης συγκρούσεων, η διαχείριση συναισθημάτων και η αποδοχή της διαφορετικότητας.

Οι αρχές αυτές θα τεθούν πλέον επιστημονικά επί τάπητος με στόχο να καταρτιστούν επαρκώς οι εκπαιδευτικοί σε αυτές ούτως ώστε να μπορούν να διαχειριστούν γεγονότα και καταστάσεις, αλλά και να μεταφέρουν όλα όσα πρέπει στους μαθητές τους και στις τάξεις τους εκπληρώνοντας τον στόχο της δημιουργίας των ειρηνικών σχέσεων και συνθηκών ανάμεσά τους. Με αυτόν τον τρόπο, θα ενισχυθεί και η δική τους συμβολή στον περιορισμό αλλά και τη διαχείριση της σχολικής βίας και των συγκρούσεων γενικότερα που εκδηλώνονται είτε στις σχολικές αίθουσες είτε στις σχολικές μονάδες γενικότερα.

Όπως γνωστοποιήθηκε, για τους σκοπούς του σεμιναρίου θα αξιοποιηθεί η πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Moodle) του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η ημερομηνία έναρξής του θα είναι η 17η Μαρτίου 2020, ενώ η διάρκειά του έχει καθοριστεί στις τέσσερις εβδομάδες, με συνολική διάρκεια δεκαέξι ωρών. Η εκπαίδευση θα γίνει μόνο εξ αποστάσεως και θα περιλαμβάνει τέσσερις διαδικτυακές συναντήσεις (τηλεδιασκέψεις) και ατομικές εργασίες.

Οι εκπαιδευτικοί που θα συμμετάσχουν θα κληθούν να εργαστούν σε όλες τις θεματικές του σεμιναρίου, μέσω των τηλεδιασκέψεων, αλλά και ποικίλων δραστηριοτήτων και μέσων, όπως είναι η ενημέρωση από αρθρογραφία και παρουσιάσεις, δραστηριότητες (τύπου quiz), συζητήσεις στο φόρουμ και εφαρμογή πρακτικών στην τάξη. Στο τέλος του σεμιναρίου, θα αποστείλουν ηλεκτρονικά ένα σχέδιο διδασκαλίας, βάσει των θεματικών του ενοτήτων, και θα λάβουν πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Οι εκπαιδευτικοί που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο σεμινάριο θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση συμμετοχής στο διαδικτυακό περιβάλλον εγγραφών του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου https://www.pi-eggrafes.ac.cy στην κατηγορία «Προαιρετικά Σεμινάρια» μέχρι τις 10 Μαρτίου 2020.

Βιωματικά εργαστήρια από το Γραφείο της Επιτρόπου του Παιδιού

Σε μία άλλη εξέλιξη, το Γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού προτίθεται να συμβάλει ουσιαστικά στην υποστήριξη, καθώς και στην εφαρμογή της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του υπουργείου Παιδείας. Αυτό θα γίνει μέσω της προσφοράς βιωματικών εργαστηρίων για τα οποία ενημερώθηκαν οι Διευθύνσεις σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το Γραφείο της Επιτρόπου προσφέρει βιωματικά εργαστήρια για προώθηση κουλτούρας σεβασμού της διαφορετικότητας σε πέντε σχολεία Μέσης Εκπαίδευσης που ανήκουν στο Δίκτυο για υποστήριξη της εφαρμογής της Αντιρατσιστικής Πολιτικής του υπουργείου κατά τη φετινή σχολική χρονιά, 2019-2020.

Λειτουργός του Γραφείου θα προσφέρει εργαστήριο σε ομάδα 25 παιδιών για τέσσερις διδακτικές περιόδους σε κάθε σχολείο. Αναμένεται ότι θα δοθεί η ευκαιρία στα παιδιά που θα συμμετέχουν στο εργαστήριο να αναλάβουν ρόλο εκπροσώπων και πολλαπλασιαστών με στόχο στη συνέχεια τα ίδια να ενημερώσουν τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριές τους για όσα έμαθαν και συζήτησαν, σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ενημερωτικό έγγραφο, επιπλέον η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Δέσπω Μιχαηλίδου, προτίθεται να επισκεφθεί δύο από τα σχολεία στα οποία θα διεξαχθεί το πιο πάνω πρόγραμμα, όπου θα έχει συνάντηση με τη διευθυντική τους ομάδα και το εκπαιδευτικό προσωπικό, με τα παιδιά που έλαβαν μέρος στο εργαστήριο, καθώς και με όλα τα παιδιά του σχολείου στο πλαίσιο μαθητικής συγκέντρωσης.

Σε όλες τις περιπτώσεις, η συζήτηση που θα αναπτυχθεί θα αφορά τρόπους προώθησης της κουλτούρας σεβασμού της διαφορετικότητας εντός των σχολικών μονάδων, ενώ ξεκαθαρίζεται ότι η παρουσία της Επιτρόπου στις σχολικές μονάδες δεν εμπίπτει στον ελεγκτικό της ρόλο, αλλά εστιάζεται στην ενδυνάμωση των παιδιών, μέσα από τη συλλογή των απόψεων παιδιών και εκπαιδευτικών για το θέμα, ώστε να συσταθούν εισηγήσεις προς τους αρμόδιους φορείς.

Πηγή: Φιλελεύθερος