Κώστας Καδής: Έτσι θα αξιολογούνται οι εκπαιδευτικοί

Όσον αφορά τη διαδικασία μονιμοποίησης, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται τέσσερις φορές το χρόνο, δύο φορές από τον διευθυντή και μια φορά από τους δύο επιθεωρητές. Για να μονιμοποιηθούν θα πρέπει να πάρουν γύρω στο 60% και άνω από το συνολικό ποσοστών των αξιολογητών.

Ριζικές αλλαγές στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και δη του εκπαιδευτικού συστήματος ανακοίνωσε με τη νέα πρότασή του το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού λίγο πριν από την εκπνοή του 2016. Το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης (ΝΣΑ), έχει ήδη αποσταλεί στις εκπαιδευτικές οργανώσεις, αλλά και στα μέλη του Συμβουλίου Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, που θα καταθέσουν τις προτάσεις και τις απόψεις τους, ώστε να διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο για να προωθηθεί στο Υπουργικό Συμβούλιο και έπειτα στο Κοινοβουλευτικό Σώμα προς ψήφιση. Στοχεύοντας στην αντιμετώπιση της ανεπάρκειας των εκπαιδευτικών, το λίφτινγκ του υφιστάμενου συστήματος αφορά στον νέο τρόπο αξιολόγησης, της μονιμοποίησης και προαγωγής και ταυτόχρονα στη στήριξη, βελτίωση και ενίσχυση του αξιολογουμένου. Ο Υπουργός Παιδείας, Κώστας Καδής, αναλύει στην «Κ», τη νέα πρόταση της αρμόδιας Αρχής, τονίζοντας πως το ισχύον σύστημα επιβάλλεται να εκσυγχρονιστεί, ώστε να απαλλαγεί από χαρακτηριστικά που πλήττουν τη δημόσια εκπαίδευση.


Αναχρονιστικό σύστημα

Εδώ και σαράντα χρόνια το ισχύον εκπαιδευτικό σύστημα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών, το οποίο θεσμοθετήθηκε από το 1976, παραμένει αμετάβλητο, χωρίς ιδιαίτερες τροποποιήσεις και σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας χαρακτηρίζεται από στρεβλώσεις με σημαντικότερη την ισοπεδωτική αντιμετώπιση όλων των εκπαιδευτικών. Στο υφιστάμενο σύστημα, ο εκπαιδευτικός αξιολογείται από έναν και μόνο επιθεωρητή κάθε δύο χρόνια και κατά κύριο λόγο λαμβάνονται υπόψη τα χρόνια υπηρεσίας του, ενώ δεν δίνεται έμφαση στο εκπαιδευτικό έργο.

«Δεν δίνει κίνητρα, δεν διαφοροποιεί τους εκπαιδευτικούς που προσφέρουν ουσιαστικά στη δημόσια εκπαίδευση, με αποτέλεσμα να μην τους παρέχεται η απαιτούμενη στήριξη για να βελτιώνονται συνεχώς», τόνισε ο Υπουργός, λέγοντας πως έφθασε η ώρα να προχωρήσουμε σε αυτές τις αλλαγές και να προαχθεί η διαφάνεια και η αξιοκρατία. Η πρόταση κατατέθηκε πριν από ενάμιση χρόνο, συζητήθηκε και στη βάση αυτού του διαλόγου διαμορφώθηκε. Στη συνέχεια ανατροφοδοτήθηκε από όλους τους εκπαιδευτικούς εταίρους και στη βάση αυτής, πρόκειται να γίνει εντός Ιανουαρίου ο τελευταίος διάλογος, ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες εφαρμογής της.

Τι αλλάζει

Στα βασικά χαρακτηριστικά του νέου συστήματος προτείνεται ένα σύγχρονο, ολοκληρωμένο και πολυδιάστατο σύστημα αξιολόγησης στη βάση συγκεκριμένων κριτηρίων που θα αφορούν όλες τις διαστάσεις του εκπαιδευτικού έργου. Συγκεκριμένα, αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο αξιολογείται ο εκπαιδευτικός και πέρα από την εισαγωγή κρίσιμων κριτηρίων που εμπερικλείονται στη νέα πρόταση, η ίδια η αξιολόγηση δεν θα γίνεται από ένα άτομα, αλλά από τρία. Δύο επιθεωρητές και τον διευθυντή της σχολικής μονάδας. «Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο στη νέα πρόταση, καθώς εκτός από τους επιθεωρητές, ουσιαστικό ρόλο στην αξιολόγηση αναλαμβάνει ο διευθυντής του κάθε σχολείου, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί σε καθημερινή βάση το έργο του κάθε εκπαιδευτικού, καθώς είναι ο πρώτος αρμόδιος που γνωρίζει σε ένα μεγάλο βαθμό τι γίνεται μέσα στις σχολικές αίθουσες», σημείωσε ο κ. Καδής.

Ταυτόχρονα, εκτός από τον αναβαθμισμένο ρόλο του διευθυντή, δίνεται η δυνατότητα, αλλά και η υποχρέωση στον κάθε εκπαιδευτικό να συμμετέχει και ο ίδιος στην αξιολόγησή του, θέτοντας στόχους στην αρχή της σχολικής χρονιάς. Με αυτό τον τρόπο, λοιπόν, σύμφωνα με τον Υπουργό, θα δίνονται στους εκπαιδευτικούς τα κίνητρα για να δουλέψουν και να αποδείξουν και οι ίδιοι και στους εαυτούς τους την αξία και την προσφορά τους. «Θεωρούμε ότι με αυτή τη συμμετοχική αξιολόγηση στο τέλος βελτιώνεται πάρα πολύ το σύστημα. Με το σημερινό σύστημα και τη νομοθεσία που υπάρχει είναι πολύ δύσκολο έως αδύνατο να βγάλεις εκτός υπηρεσίας άτομα τα οποία είναι ανεπαρκή στο εκπαιδευτικό τους έργο. Κι αυτό το έχουμε διαπιστώσει και με συσκέψεις που έχουμε κάνει με την Νομική Υπηρεσία, αλλά και με την Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας», τόνισε.

Παράλληλα, όσον αφορά τη διαδικασία μονιμοποίησης, όπως εξήγησε ο κ. Καδής, οι εκπαιδευτικοί θα αξιολογούνται τέσσερις φορές το χρόνο, δύο φορές από τον διευθυντή και μια φορά από τους δύο επιθεωρητές. Για να μονιμοποιηθούν θα πρέπει να πάρουν γύρω στο 60% και άνω από το συνολικό ποσοστό των αξιολογητών. Το 35% δίνεται από τον διευθυντή, 30% αντίστοιχα και από τους δύο επιθεωρητές και 5% από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό, ο οποίος θα έχει τη δυνατότητα αυτοαξιολόγησης. Εάν δεν περάσουν το όριο τότε θα δέχονται στήριξη για έξι μήνες και έπειτα να επαναλάβουν τη διαδικασία και αν δεν ξαναπεράσουν το όριο, τότε θα απολύονται. Ο εκπαιδευτικός επίσης θα έχει το δικαίωμα της ένστασης.

Σχετικά με την διαδικασία κρίσης επάρκειας, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να περάσουν και πάλι το όριο του 60% και να ακολουθήσουν την ίδια ακριβώς διαδικασία με τους επί δοκιμασία εκπαιδευτικούς. «Υπάρχει τεράστιος ανταγωνισμός και εάν κάποιος δεν μπορεί να εξασφαλίσει το 60% τότε θεωρούμε ότι είναι καλύτερο να μείνει εκτός του εκπαιδευτικού συστήματος», ανέφερε ο κ. Καδής, ο οποίος έκανε λόγο για μια σύγχρονη προσέγγιση, η οποία θα αντιμετωπίσει ριζικά τις περιπτώσεις των ανεπαρκών εκπαιδευτικών. Αναλύοντας τη συγκεκριμένη πρόνοια που διαφοροποιείται από το υφιστάμενο σύστημα, ο κ. Καδής πρόσθεσε πως υπάρχει μια πολύ συγκεκριμένη και διαδικασία, μέσα από την οποία οι εκπαιδευτικοί που παρουσιάζουν ανεπάρκεια, πρώτα θα στηρίζονται με στόχο να βελτιωθούνκαι εάν ακόμα και μετά τη στήριξη δεν μπορούν να ανταποκριθούν τότε υπάρχει η διαδικασία, η οποία τους θέτει εκτός συστήματος.

Όποιος αξιολογεί αξιολογείται

Στις πρόνοιες της νέας πρότασης, τα διευθυντικά στελέχη της εκπαίδευσης θα αξιολογούνται επίσης και για να μπορούν να αξιολογήσουν θα πρέπει να περάσουν με επιτυχία το ειδικό πρόγραμμα κατάρτισης των διευθυντικών/ ηγετικών στελεχών που θα προσφέρει Δημόσια Σχολή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας. Όποιος αξιολογεί, θα αξιολογείται, σημείωσε ο Υπουργός, λέγοντας πως δεν μπορεί πλέον ένας επιθεωρητής να βάζει, χωρίς δεύτερη σκέψη, σε όλους τους αξιολογούμενους άριστα. Ο ίδιος θα κριθεί και θα αξιολογηθεί με τη σειρά του για την βαθμολογία που έβαλε στον κάθε εκπαιδευτικό.

«Δεν μπορούν όλοι να είναι άριστοι και να μην υπάρχει διαφοροποίηση ανάμεσά στους εκπαιδευτικούς, άρα εάν αξιολογεί μονοδιάστατα και ισοπεδωτικά, τότε θα αξιολογηθεί και ο ίδιος ανάλογα. Αυτό, επίσης, δίνει μια ώθηση στο να κινητοποιηθούμε προς την διαφοροποίηση και όχι προς την αναχρονιστικότητα που παρουσιάζεται σήμερα», είπε ο κ. Καδής. Όλα τα διευθυντικά στελέχη, είτε είναι διευθυντές, είτε είναι βοηθοί διευθυντές, είτε είναι επιθεωρητές, θα περνούν μέσα από ειδικά προγράμματα εκπαίδευσης, τα οποία θα στήνονται ειδικά για το σκοπό αυτό, διότι, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός, τα άτομα αυτά θα πρέπει να είναι πλήρως καταρτισμένα στο πλαίσιο του νέου συστήματος. Ταυτόχρονα, θα υπάρχει συγκεκριμένο πρόγραμμα, το οποίο θα παρακολουθούν τα στελέχη αυτά και σύμφωνα με την πρόταση για να πάρει κάποιος εκπαιδευτικός την προαγωγή του και να αναλάβει μια τέτοια θέση, πρώτα θα πρέπει να περάσει με επιτυχία αυτό το πρόγραμμα.

Σύστημα διορισμών

Αξίζει πάντως να αναφερθεί πως, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας, προχωρούν και οι διαδικασίες για την εφαρμογή του Νέου Συστήματος Διορισμών στην Εκπαίδευση (ΝΣΔΕ). Την ίδια ώρα έχουν δοθεί στη δημοσιότητα όλες οι πληροφορίες που αφορούν τη διαδικασία διεξαγωγής γραπτών εξετάσεων, αφού σε περισσότερο από έξι μήνες οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί θα έχουν το δικαίωμα να εξασφαλίσουν μια θέση στην δημόσια εκπαίδευση. Οι εξετάσεις θα περιλαμβάνουν την εξέταση που αφορά τη γνώση της Ελληνικής Γλώσσας,την εξέταση που αφορά τις δεξιότητες που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτικός και την εξέταση στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Ο κάθε υποψήφιος, θα μπορεί να αντλήσει όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου, ενώ για κάθε γνωστικό αντικείμενο παρουσιάζεται και η σχετική ύλη. Σύμφωνα με τον Κώστα Καδή, κύριος στόχος του Υπουργείου, με την εφαρμογή του ΝΣΔΕ, είναι ο εκσυγχρονισμός και το αξιοκρατικό σύστημα διορισμών για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος.

Πηγή: Η Καθημερινή

Αρέσει σε %d bloggers: