Λειτουργία των σχολείων κατά τις επόμενες μέρες και παιδαγωγική στήριξη των μαθητών και μαθητριών

Αναφορικά με το πιο πάνω θέμα και σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων του ΥΠΠΑΝ, σας ενημερώνουμε ότι, αξιολογώντας την όλη κατάσταση, το ΥΠΠΑΝ εργάζεται μεθοδικά, ώστε να δοθούν ευκαιρίες στους μαθητές και τις μαθήτριες όλων των τάξεων και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης, να συνεχίσουν εξ αποστάσεως μέρος της εκπαίδευσής τους, με τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας και αξιοποιώντας δημιουργικά τον χρόνο της παραμονής τους στο σπίτι.

Για το σκοπό αυτό πρέπει να δοθούν οι σχετικές οδηγίες στους εκπαιδευτικούς και να οργανωθεί η κάθε σχολική μονάδα. Η παρουσία των εκπαιδευτικών στο σχολείο στοχεύει στην ανάπτυξη και εφαρμογή συγκεκριμένου προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής υποστήριξης, που θα επιτρέψει προσαρμοσμένη διδασκαλία των μαθήματων του ωρολογίου προγράμματος μέσω τηλεκπαίδευσης, όπως και σε άλλες απαραίτητες εκπαιδευτικές και διοικητικές υπηρεσίες.


Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να τηρηθούν αυστηρά όλες οι οδηγίες του Υπουργείου Υγείας σχετικά με τα μέτρα προφύλαξης, ούτως ώστε να μη γίνει συγκέντρωση μεγάλου αριθμού εκπαιδευτικών στον ίδιο χώρο.

Συγκεκριμένα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί είναι τα εξής:

 1. Οι εκπαιδευτικοί θα παρουσιαστούν την ερχόμενη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 στα σχολεία τους για σκοπούς συντονισμού με τη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να γίνουν οι απαραίτητες διεργασίες για την ανάπτυξη του προγράμματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και να διευκολυνθεί η διαδικασία στήριξης των μαθητών και των μαθητριών. Οι σχετικές διεργασίες θα πρέπει να διεκπεραιωθούν μεταξύ των ωρών 8:30 – 11:00 π.μ.
 2. Η παρουσία εκπαιδευτικών στα σχολεία τις επόμενες ημέρες θα γίνεται μόνο για όσο περιορισμένο χρόνο χρειάζεται, για τον συντονισμό ανάπτυξης του έργου, για προγραμματισμό της εξ αποστάσεως διδασκαλίας στις διάφορες τάξεις, τμήματα και ειδικότητες και για τυχόν συνεννοήσεις σχετικά με την προετοιμασία υλικού, σύμφωνα με οδηγίες που θα εκδοθούν.
 3. Για να επιτευχθούν τα πιο πάνω, η διευθυντική ομάδα του σχολείου πρέπει να διασφαλίσει τον συντονισμό και τη διεκπεραίωση των πιο κάτω ενεργειών:
  • α. καταγραφή των ονομάτων των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα υγείας (ευάλωτες ομάδες) ή είναι γονείς που με τις συνθήκες που διαμορφώθηκαν έχουν ιδιαίτερες ανάγκες για τη φύλαξη των παιδιών τους στο σπίτι, οι οποίοι και θα απαλλαγούν από την παρουσία τους στο σχολείο. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί πρέπει να παραμείνουν σε επικοινωνία με τη Διεύθυνση του σχολείου, ώστε να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα.
  • β. καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης σε θέματα εξοπλισμού των σχολείων, η οποία θα κοινοποιηθεί στο ΥΠΠΑΝ μέχρι την Τετάρτη 18 Μαρτίου 2020, μέσω ειδικού ηλεκτρονικού εντύπου που θα σταλεί στα σχολεία. Παράλληλα, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020 και σταδιακά, θα γίνει επικοινωνία με τους γονείς/κηδεμόνες και τους μαθητές, ώστε να καταγραφούν τυχόν ανάγκες σε ηλεκτρονικό εξοπλισμό, μέσω ειδικού εντύπου που θα αποσταλεί από το ΥΠΠΑΝ στα σχολεία (πρόσβαση στο διαδίκτυο, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ή άλλες συσκευές, άλλα τεχνικά προβλήματα, καθώς και τυχόν προβλήματα με τις οδηγίες που εφαρμόζονται για λόγους δημόσιας υγείας).
  • γ. καταγραφή των διαθέσιμων εκπαιδευτικών, ανά ειδικότητα, και του βαθμού ετοιμότητας για να εμπλακούν σε εξ αποστάσεως διδασκαλία, καθώς και τις τυχόν ανάγκες επιμόρφωσης, όπως και οργάνωση της προετοιμασίας τυχόν απαραίτητου παιδαγωγικού υλικού.
 4. Επιπρόσθετα, υπενθυμίζεται ότι, από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, υλοποιείται ο εξής προγραμματισμός, ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία παιδαγωγική υποστήριξη των μαθητών και μαθητριών:
  • 4.1 Λειτουργία Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με επιμορφωτικό / υποστηρικτικό υλικό για όλους τους μαθητές.
   Ήδη, έχει αναρτηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΠΑΝ βοηθητικό υλικό με ασκήσεις, φύλλα εργασίας, παρουσιάσεις κ.τ.λ. με σκοπό να αξιοποιηθεί το υλικό αυτό από τους ίδιους τους μαθητές, στον χρόνο τους. Το υλικό αυτό θα επεκταθεί για μαθητές και μαθήτριες όλων των τάξεων και όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης.
  • 4.2 Ταχύρρυθμη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα τηλεκπαίδευσης
   Όπως έχει ανακοινωθεί, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο ενημερώνει/επιμορφώνει εκπαιδευτικούς που θα λειτουργήσουν ως πυρήνες ανά σχολείο, σε θέματα τηλεκπαίδευσης. Παράλληλα, το υλικό επιμόρφωσης θα είναι ηλεκτρονικά αναρτημένο και στη διάθεση όλων των εκπαιδευτικών, με παρουσιάσεις, παραδείγματα και βίντεο, για σκοπούς ενημέρωσής τους αλλά και υποβολής αποριών. Το ζητούμενο είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί να μπορούν να αξιοποιήσουν τη σύγχρονη τεχνολογία προσφέροντας μαθήματα, αναρτώντας υλικό και λύνοντας απορίες των μαθητών και μαθητριών.
   Γενικά, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο θα προχωρήσει σε επιμορφώσεις και για άλλα σημαντικά θέματα (π.χ. αξιολόγηση του μαθητή, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, κ.ά.)
  • 4.3 Ηλεκτρονική μάθηση – τηλεκπαίδευση
   Από τη Δευτέρα 16 Μαρτίου 2020, θα πραγματοποιηθούν δειγματικά μαθήματα τηλεκπαίδευσης σε μαθητές και μαθήτριες της Γ΄ Λυκείου. Επιπρόσθετα, το επόμενο χρονικό διάστημα, εκπαιδευτικοί θα προσφέρουν μαθήματα, αξιοποιώντας τις ευκαιρίες της εξ αποστάσεως μάθησης. Συγκεκριμένα, με τη στήριξη εκπαιδευτικών – πυρήνων εντός του σχολείου, αλλά και κεντρικά από το ΥΠΠΑΝ, θα προσφερθούν μαθήματα μέσω εικονικής τάξης σε όλες τις τάξεις και όλες τις βαθμίδες.
  • 4.4 Ανάρτηση ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς του κάθε σχολείου, στην ιστοσελίδα του σχολείου
   Με σκοπό την περαιτέρω στήριξη των μαθητών και μαθητριών, καλούνται οι διευθύνσεις των σχολείων να ενθαρρύνουν τους εκπαιδευτικούς να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου, παιδαγωγικό υλικό που έχουν αναπτύξει ή αξιοποιούν στην τάξη τους, το οποίο θα τυγχάνει της έγκρισης του συντονιστή της ειδικότητας (για τη Μέση Εκπαίδευση) και της διεύθυνσης του σχολείου (για τη Δημοτική Εκπαίδευση). Παιδαγωγικές προτάσεις για δημιουργική απασχόληση των παιδιών, οδηγίες για τη συναναστροφή τους με άλλα άτομα στο σπίτι, προτάσεις για ανάγνωση λογοτεχνικών βιβλίων ή άλλων συγγραμμάτων, μπορεί επίσης να αναρτηθούν. Επιπρόσθετα, θα λειτουργήσει ηλεκτρονική πλατφόρμα, ανά μάθημα, για τη Γ΄ Λυκείου σε πρώτο στάδιο, για υποβολή ερωτημάτων και αποριών από τους μαθητές.

Τέλος, το ΥΠΠΑΝ μελετά και άλλους τρόπους στήριξης των μαθητών και μαθητριών όπως η αξιοποίηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, κ.ά. και παρακολουθεί στενά την όλη κατάσταση με σκοπό να επικαιροποιεί τις δράσεις του. Επιπρόσθετα, οι διευθύνσεις σχολικής εκπαίδευσης θα ανακοινώσουν εντός του επόμενου χρονικού διαστήματος, περαιτέρω μέτρα στήριξης των παιδιών.

Αρέσει σε %d bloggers: