Μάλλον σήμερα τα αποτελέσματα των Διορισίμων

Σύμφωνα με πληροφoρίες του Paideia News, σήμερα Τρίτη αναμένεται εκτός απροόπτου να ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων για τον Κατάλογο Διορισίμων

των εκπαιδευτικών που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του Νέου Συστήματος Διορισμών.


Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων δεν αποκλείεται να υπάρξει και η σχετική απαραίτητη ανακοίνωση της ΕΕΥ

%d