Μέσα στο 2018 οι Κυβερνητικές Εξετάσεις – Προσλήψεις το 2019 – Τι αλλάζει

Σε αλλαγές επί του νομοσχεδίου, που αφορά τις κυβερνητικές εξετάσεις για προσλήψεις στο δημόσιο, προχωρεί η Βουλή. Οι νέες ρυθμίσεις θα ισχύσουν για τις προσλήψεις, που θα γίνονται από το 2019 και αφορούν θέσεις, οι οποίες έχουν αρχίσει να αποπαγοποιούνται από το 2018.

Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο εξέτασε σήμερα η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Θεσμών στην παρουσία εκπροσώπων του Τμήματος Διοίκησης και Προσωπικού, της Νομικής Υπηρεσίας και των Συντεχνιών των Υπαλλήλων και σύμφωνα με αυτό για όσες θέσεις προκηρυχθούν το 2018 ισχύουν οι προσωρινές διατάξεις, που η Βουλή ψήφισε το 2017, βάσει των οποίων οι εξετάσεις μπορούν να διεξάγονται οποτεδήποτε.


Πρόκειται για ρυθμίσεις που επαναφέρουν το πλαίσιο των εξετάσεων για προσλήψεις στο δημόσιο, στα δεδομένα πριν την οικονομική κρίση και την παγοποίηση της πλήρωσης θέσεων.

Το νομοσχέδιο στάλθηκε στη Βουλή πριν από δύο εβδομάδες και καθορίζει ότι η ευθύνη διεξαγωγής της γραπτής εξέτασης ανήκει στους φορείς στους οποίους η Ειδική Επιτροπή αναθέτει την ετοιμασία των δοκιμίων, δηλαδή στην Υπηρεσία Εξετάσεων του Υπουργείου Παιδείας ή στα κρατικά πανεπιστήμια, ανάλογα με την περίπτωση.

Επιπλέον, με το νομοσχέδιο ρυθμίζεται ότι στην περίπτωση πλήρωσης θέσεων εισδοχής στη δημόσια υπηρεσία, των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7 του κυβερνητικού μισθολογίου, δεν θα διεξάγεται προφορική εξέταση, εκτός μόνον κατ’ εξαίρεση και νοουμένου ότι συντρέχουν ειδικοί λόγοι, οι οποίοι να δικαιολογούνται επαρκώς από την Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας.

Παράλληλα, παρέχεται η δυνατότητα στην Ειδική Επιτροπή, για σκοπούς ευελιξίας, να επιλέγει τα θέματα των εξετάσεων για θέσεις των οποίων η αρχική κλίμακα δεν υπερβαίνει την κλίμακα Α7, όπως ισχύει για θέσεις με αρχική κλίμακα μέχρι Α8.

Τι αλλάζει ακριβώς

Σε σχέση με τις νέες ρυθμίσεις στη νομοθεσία, εξετάσεις θα μπορούν να διενεργούν – όχι μόνο η Υπηρεσία Εξετάσεων- αλλά και τα κρατικά πανεπιστήμια, ενώ η ευθύνη των εξετάσεων αναφορικά με την οργάνωση, το περιεχόμενο, τη διασφάλιση του αδιάβλητου και άλλα ζητήματα, θα ανήκει στο φορέα, που θα διεξάγει τις εξετάσεις.

Επιπλέον, για τις θέσεις μέχρι Α7 δεν θα είναι υποχρεωτική η προφορική εξέταση, ενώ η Επιστημονική Επιτροπή Διεξαγωγής των Εξετάσεων θα μπορεί να ελέγχει εξετάσεις και για τις θέσεις μέχρι Α7, ενώ μέχρι σήμερα, εξέταζε μόνο για τις επιστημονικές θέσεις.

Σε δηλώσεις του, μετά την συνεδρία, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών, Ζαχαρίας Ζαχαρίου, επεσήμανε ότι οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σε εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2018 για σειρά θέσεων που αποπαγοποιούνται το 2018 και αφορούν προσλήψεις οι οποίες θα γίνουν εντός του 2019.

Σημείωσε ότι η γραπτή εξέταση θα έχει βαρύτητα στο 73%, ενώ σημείωσε πως το υπόλοιπο θα καθορίζεται από τα επιπλέον προσόντα, τις εκθέσεις του Διευθυντή ενός τμήματος και την προφορική εξέταση, όπου θα εφαρμόζεται.

Στην προφορική εξέταση θα καλούνται υποχρεωτικά τρία άτομα για κάθε θέση έτσι ώστε αν για παράδειγμα υπάρχουν 10 θέσεις να καλούνται οι πρώτοι 30 που πέτυχαν στις εξετάσεις.

«Υπάρχει πεποίθηση ότι το συγκεκριμένο σύστημα και με τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει θα βοηθήσει και θα αναβαθμιστεί περισσότερο. Δύναται η συνολική βαθμολογία να φτάνει μέχρι τις 138 μονάδες, αλλά οι πρώτες 100 μονάδες θα είναι το γραπτό. Υπεισέρχονται άλλες μονάδες που παίρνεις από πτυχία, προσόντα, μεταπτυχιακά, πείρα σε παρόμοιες θέσεις, από την εισήγηση του Διευθυντή του Τμήματος που θα σε προσλάβει και από την προφορική συνέντευξη που κάνει η Δημόσια Υπηρεσία», είπε.

Εξέφρασε την εκτίμηση ότι με τις συγκεκριμένες τροποποιήσεις που γίνονται ο νόμος γίνεται πιο ευέλικτος και πιο σύγχρονος, γιατί όπως σημείωσε, «μέχρι σήμερα καθοριζόταν ακριβώς το ποια θέματα θα έμπαιναν στις εξετάσεις από την ίδια την νομοθεσία, ενώ σήμερα που τα πάντα αλλάζουν στην κοινωνία και υπάρχουν πιο έξυπνοι τρόποι εξέτασης δίνεται η δυνατότητα στο θεματοθέτη σε συνεργασία με το κράτος, έχοντας μπροστά του και τα Σχέδια Υπηρεσίας των συγκεκριμένων θέσεων να καθορίσει την ύλη, να είναι υπεύθυνος για το απόρρητο των θεμάτων και να είναι και υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των εξετάσεων».

Έστειλε, τέλος, το ξεκάθαρο μήνυμα ότι η συγκεκριμένη νομοθεσία προάγει την αξιοκρατία όσον αφορά τις προσλήψεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ