Μέσω τηλεφώνου θα γίνουν οι επιβεβαιώσεις εγγραφών λόγω COVID-19

Το Υπουργείο Παιδείας ανακοινώνει ότι λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιάζουσες συνθήκες της παρούσας σχολικής χρονιάς, οι οποίες έχουν δημιουργηθεί λόγω του νέου κορωνοϊού και των μέτρων που εξ ανάγκης έχουν ληφθεί, πληροφορούνται οι γονείς/κηδεμόνες παιδιών Δημοτικής Εκπαίδευσης ότι η επιβεβαίωση των εγγραφών στα Δημόσια Δημοτικά Σχολεία και Νηπιαγωγεία, για τη σχολική χρονιά 2020-2021, θα πραγματοποιηθεί μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας που θα έχουν τα σχολεία μαζί τους.

Συγκεκριμένα:

  • Μέχρι το τέλος Μαρτίου 2020: Τα σχολεία θα ενημερώσουν, τηλεφωνικώς, τους γονείς/κηδεμόνες για τις περιπτώσεις παιδιών που εγκρίθηκε ή απορρίφθηκε η αίτησή τους για αναστολή φοίτησης στο Δημοτικό Σχολείο και για τις περιπτώσεις παιδιών που θα παραμείνουν στην ίδια τάξη.
  • Μέχρι τις 15 Απριλίου 2020: Τα Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας θα ενημερώσουν τους γονείς/κηδεμόνες, τηλεφωνικώς και γραπτώς, αναφορικά με το αίτημά τους για μετεγγραφή του παιδιού τους. Ακολούθως, τα σχολεία θα επικοινωνήσουν, τηλεφωνικώς, με όλους τους γονείς/κηδεμόνες των μαθητών/τριών τους, με στόχο να επιβεβαιωθεί η εγγραφή των παιδιών στο συγκεκριμένο σχολείο.

Σε ό,τι αφορά στην επιβεβαίωση εγγραφών για τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία, αυτή θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2020, με βάση οδηγίες σχετικής εγκυκλίου που θα αναρτηθεί πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς.


Στόχος του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας είναι, μέσα από την τηλεφωνική επιβεβαίωση των εγγραφών, να διασφαλιστεί η ορθή στελέχωση και λειτουργία των σχολείων για τη σχολική χρονιά 2020-2021.