Μαθηματικά Κατεύθυνσης στις Παγκύπριες Εξετάσεις για Ιατρική βάση ΝΩΠ

Με την ευκαιρία όπου η καθηγήτρια της ΣΕΑ στο σχολείο μας ενημέρωσε τους γονείς των μαθητών της Α’ τάξης για τις επιλογές των παιδιών τους, βάση των ΝΑΠ (2015-16), τα οποία πρέπει να επιλέξουν και να δηλώσουν για την Β’ τάξη μέχρι της 22 Απριλίου 2016 παρατηρήθηκε έκπληξή για τις επιλογές αυτών που θα ακολουθούσαν την ΙΑΤΡΙΚΗ σχολή.

Σημαντική ήταν η αντίδραση πολλών γονιών όταν αντιλήφθηκαν ότι τα μαθηματικά κατεύθυνσης ενώ θα διδάσκονται στα 2 μαθήματα υποχρεωτικά (φυσική και μαθηματικά) δεν θα είναι ως επιλεγόμενο μάθημα για τις Ιατρικές σχολές στις ΠΕΠ (2017-18) για το 2017, δηλαδη των μαθητών που σήμερα είναι Α΄ Λυκείου.


Στο σημείο αυτό θέλω να θυμίσω τι επικρατούσε μέχρι σήμερα (χωρίς να το υιοθετώ) όπου μέχρι τις Παγκύπριες του 2015 στο 3 Επιστημονικό πεδίο Επιστημών υγείας (πλαίσιο 18) υποχρεωτικά μαθήματα ήταν μόνο τα Νέα Ελληνικά και επιλεγόμενα τρία από τα 4 μαθήματα (Βιολογία, Χημεία, Φυσική, Μαθηματικά).  (Παγκύπριες εξετάσεις-επιστημονικά πεδία και πλαίσια πρόσβασης, Ε’ έκδοση, ΥΠΠ,σελ.15).

Στο ενημερωτικό υλικό για το ΝΩΠ (20 Νοεμβρίου 2015) αναφέρεται ότι οι μαθητές στη Β΄ και Γ΄ Λυκείου θα έχουν 2 υποχρεωτικά μαθήματα (Μαθηματικά και Φυσική) και 2 επιλογής από τα 10 (π.χ. Χημεία, Βιολογία, Αγγλικά …)(πίνακας 3) στην 3η κατεύθυνση (Θετικών επιστημών, Βιοεπιστημών, Πληροφορικής, Τεχνολογίας) στον πίνακα του Πλαισίου πρόσβασης στα ΑΑΕΙ Κύπρου και Ελλάδος (30 Νοεμβρίου 2015). Δηλαδή, για τους τελειόφοιτους Λυκείου της σχολικής χρονιάς 2017-18 για τον κλάδο σπουδών της Ιατρικής και Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής σχολής, Βιοχημείας, επιστήμης Διαιτολογίας και διατροφής (Χαροκοπείου-Αθήνα) επιστήμη τροφίμων και διατροφής (Λήμνος) (http: nop.moec.gov.cy/index.php/plaisia-prosvasis, πλαίσιο πρόσβασης 16) ΔΕΝ αναφέρονται τα Μαθηματικά ούτε ως υποχρεωτικό ούτε ως επιλεγόμενο μάθημα.

Με αυτή την απόφαση υπάρχουν δύο πολύ σοβαρές συνέπειές:

  1. Περιορίζονται οι επιλογές των μαθητών μας έτσι ώστε ενώ μπορούν να επιλέξουν την Ιατρική σχολή από δύο πλαίσια, (πλαίσιο 16) και (πλαίσιο 19) των θετικών επιστημών, αν επιλέξουν 2 από τα μαθήματα επιλογής (Χημεία και Βιολογία), από την κατεύθυνση 3 στην Β΄ τάξη, δεν έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν και άλλο κλάδο σπουδών σε περίπτωση αποτυχίας τους στην Ιατρική.  Για παράδειγμα, αν επιλέξει μαθητής να επιλέξει ως 2 προτίμηση τις θετικές επιστήμες (π.χ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ) με πρώτη προτίμηση την Ιατρική σχολή θα πρέπει να εξεταστεί και επί πλέον 5ο μάθημα στη περίπτωση των Μαθηματικών (το οποίο διδάσκεται υποχρεωτικά)  και 6ο στην περίπτωση της Πληροφορικής (που δεν διδάσκεται υποχρεωτικά).  Για αυτό συστήνεται όπως στη Β’ τάξη να παραμείνει υποχρεωτικό μάθημα η Φυσική και τα  Μαθηματικά ως έχει στη κατεύθυνση 3, αλλά στις ΠΕΠ να είναι υποχρεωτικό μάθημα στην Ιατρική (πλαίσιο 16) μόνοη Βιολογία και τα Νέα Ελληνικά, με δυνατότητα επιλογής 3 μαθήματα από τα υπόλοιπα (π.χ. Χημεία, Μαθηματικά, Φυσική, Πληροφορική…) έτσι ώστε να μπορούν να επιλέξουν οι μαθητές περισσότερα του ενός πεδίου πρόσβασης στα ΑΑΕΙ.
  2. Δεν νοείται μαθητές που διδάσκονται μαθηματικά κατεύθυνσης να μην έχουν την επιλογή του μαθήματος στις ΠΕΠ. Ενώ τα ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ χρησιμοποιούνται ως βοηθητικό εργαλείο πρόσβασης στην Ιατρική για κατανόηση στις υπόλοιπες επιστήμες (π.χ. Φυσικής) είναι παράλογο να μην αποτελούν βασικό προαπαιτούμενο προσόν για εισδοχή στην ΙΑΤΡΙΚΗ σχολή (πλαίσιο 16), εφόσον ΟΡΘΑ αναγνωρίζεται η ανάγκη διδασκαλίας του μαθήματος ως υποχρεωτικό στην κατεύθυνση 3 (Β’ ταξη).

Το ίδιο παρατηρείται και στο πλαίσιο 27 (Νοσηλευτική, αξιωματικοί Νοσηλευτικής) όπου τα μαθηματικά δεν περιλαμβάνονται στα υποχρεωτικά μαθήματα πρόσβασης, όπως σωστά υπάρχουν στο πλαίσιο 14 (Βιολογία, επιστήμες θάλασσας, Περιβαλλοντολόγοι ….).  Δεν νοείται νοσηλευτής/τρια να μην εξετάζεται στα βασικά μαθηματικά τουλάχιστο κοινού κορμού και να έχουν στα χέρια τους τις ζωές των ανθρώπων.

Ο Στρατηγάκης αναφέρει για την παρόμοια περίπτωση επιλογής μαθημάτων για το «νέο λύκειο Ελλάδος» ότι «βάζει φραγμούς στους μαθητές…. στους καλούς περιορίζει τις επιλογές και τους αδύνατους τους διώχνει από τα λύκεια» (Οδηγός για το Νέο Λύκειο του Στράτου Στρατηγάκη, σελ. 14).  Ας επανεξετάσει η αρμόδια επιτροπή άμεσα τα μαθήματα πρόσβασης στα ΑΑΕΙ ίσως έτσι  προλάβουμε να μη θυσιάσουμε τη φετινή γενιά των μαθητών μας χάριν της    Εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης.

Της Χρυσούλας Χατζηχρήστου (Μαθηματικός)

%d