Μεταθέσεις-Διορισμοί για Δημοτική και Μέση

Πριν από λίγο η ΕΕΥ ανακοίνωσε διορισμούς και μεταθέσεις για Μέση και Δημοτική Εκπαίδευση!

Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης


Μόνιμοι με Δοκιμασία Διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης

Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης