Μεταθέσεις και Διορισμοί Δημοτικής και Μέσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω έκτακτες μεταθέσεις και διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 12 Σεπτεμβρίου 2016.

Έκτακτες Μεταθέσεις και Διορισμοί Εκπαιδευτκών Λειτουργών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης [09-09-2016]


Μεταθέσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης [09-09-2016]