Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει, σύμφωνα με το άρθρο 39Α(1)(ε) των περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας Νόμων του 1969 έως 2017, τις πιο κάτω Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις και Διορισμούς εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2017.

Μεταθέσεις και Διορισμοί με σύμβαση Δημοτικής Εκπαίδευσης [31-07-2017]


Αρέσει σε %d bloggers: