Μεταθέσεις Λειτουργών Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης

Η Εκπαιδευτική Υπηρεσία ανακοίνωσε πριν από λίγο τις πιο κάτω μεταθέσεις-τοποθετήσεις για τη νέα Σχολική Χρονιά 2019-2020:

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης 15/04/2019
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) 15/04/2019
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) 15/04/2019
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης 15/04/2019
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης 15/04/2019