Μεταθέσεις Μέσης και Δημοτικής Εκπαίδευσης

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω συμπληρωματικές μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ειδική Εκπαίδευση) 08/06/2018
Μεταθέσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης (Προδημοτική Εκπαίδευση) 08/06/2018
Μεταθέσεις και Τοποθετήσεις Δημοτικής Εκπαίδευσης 08/06/2018
Συμπληρωματικές Μεταθέσεις Μέσης Γενικής Εκπαιδευσης 08/06/2018


%d