Μεταθέσεις, τοποθετήσεις και διορισμούς για Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας ανακοινώνει τις πιο κάτω μεταθέσεις, τοποθετήσεις και μόνιμους με δοκιμασία διορισμούς Εκπαιδευτικών Λειτουργών Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης, με ισχύ από 1η Σεπτεμβρίου 2016.

Μεταθέσεις, τοποθετήσεις και μόνιμοι με δοκιμασία διορισμοί Δημοτικής Εκπαίδευσης [12-07-2016]


Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις και Μόνιμοι με δοκιμασία Διορισμοί Προδημοτικής Εκπαίδευσης [12-07-2016]

Μεταθέσεις, Τοποθετήσεις και Μόνιμοι με δοκιμασία Διορισμοί Ειδικής Εκπαίδευσης [12-07-2016]

Αρέσει σε %d bloggers: