Μετεγγραφές Κυπρίων φοιτητών στα ΑΑΕΙ Ελλάδας

To Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) χαιρετίζει την απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας για την παροχή δυνατότητας μετεγγραφής σε φοιτητές Κυπριακής καταγωγής και την άμεση και θετική ανταπόκριση του Υπουργού Παιδείας της Ελλάδας στο συγκεκριμένο αίτημα που τέθηκε από τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου.

Όσον αφορά τις προϋποθέσεις που θα τεθούν από την Ελληνική Δημοκρατία για το δικαίωμα μετεγγραφής Κυπρίων φοιτητών, θα υπάρξει νέα ανακοίνωση μόλις το ΥΠΠ λάβει τη σχετική Υπουργική απόφαση της Ελλάδας.


Αναφορικά με το θέμα της εισδοχής στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΑΕΙ) Ελλάδας υποψηφίων που έχουν ένα γονέα με καταγωγή από την Κύπρο και ένα γονέα με καταγωγή από την Ελλάδα, το οποίο, επίσης, έχει τεθεί από το ΥΠΠ της Κύπρου στο αντίστοιχο Υπουργείο της Ελλάδας, θα ακολουθήσει ανακοίνωση μόλις ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες από ελληνικής πλευράς.

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού εκφράζει τις ευχαριστίες του στον Έλληνα Υπουργό και Υφυπουργό Παιδείας, στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής των Αντιπροσώπων καθώς και στον Πρόεδρο και στα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής των Ελλήνων.