Μια ορχήστρα με βιολιά και κιθάρες

Ερώτημα:

35 μέλη μιας ορχήστρας, τα 16 παίζουν βιολί, τα 14 κιθάρα και τα 5 παίζουν και τα δύο όργανα. Επιλέγουμε τυχαία ένα μέλος της ορχήστρας.


Υπολογίστε την πιθανότητα:
(α) να μη παίζει κιθάρα
(β) να παίζει τουλάχιστο ένα από τα δύο όργανα
(γ) να παίζει μόνο βιολί

Προτεινόμενη λύση:

Ευχαριστούμε τους φίλους μαθηματικούς Τάσο Ευαγόρου και Γιώργο Παπαλλά για την αποστολή των πιο πάνω λύσεων!