Μονάδες μετάθεσης Εκπαιδευτικών Λειτουργών

Η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας επιθυμεί να πληροφορήσει τους μόνιμους εκπαιδευτικούς ότι σήμερα, Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2018, έχουν αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα της οι κατάλογοι με τις μονάδες μετάθεσης των μόνιμων εκπαιδευτικών, ανά βαθμίδα. Διευκρινίζεται ότι, οι μονάδες μετάθεσης έχουν υπολογιστεί μέχρι 31.8.2018.

Ενστάσεις για τους πιο πάνω καταλόγους μπορούν να υποβληθούν στην Επιτροπή, μέχρι τη Δευτέρα, 5 Μαρτίου 2018, το αργότερο μέχρι τη 1:00 μ.μ. Οι ενστάσεις θα πρέπει να υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά, με τη συμπλήρωση του ηλεκτρονικού εντύπου ΕΕΥ16, στη διεύθυνση http://www.eey.gov.cy/ΕΝΤΥΠΑ.


Εκπρόθεσμες ενστάσεις δεν θα ληφθούν υπόψη.