Νέα εποχή στην Μέση Εκπαίδευση λέει το Υπουργείο Παιδείας

Ικανοποίηση για την ψήφιση από τη Βουλή των νέων κανονισμών λειτουργίας των δημοσίων σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης και της νέας νομοθεσίας για τις παγκύπριες εξετάσεις εκφράζει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, κάνοντας λόγο για «νέα εποχή» στη δημόσια Μέση Εκπαίδευση.

«Τα δύο νομοθετήματα εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης που πραγματοποιείται τα τελευταία χρόνια στη Μέση Εκπαίδευση και θα συμβάλουν στη βελτίωση και αναβάθμιση της παρεχόμενης ποιότητας στην εκπαίδευση» αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.


Προστίθεται ότι τα νομοθετήματα έρχονται να εκσυγχρονίσουν το υφιστάμενο πλαίσιο λειτουργίας του δημοσίου σχολείου, με τρόπο ώστε να αυξάνεται η λειτουργικότητα και η αποτελεσματικότητα της διοίκησης της σχολικής μονάδας, να βελτιώνεται το μαθησιακό κλίμα και τα μαθησιακά αποτελέσματα, και να καλλιεργείται ο αλληλοσεβασμός, η αυτοπειθαρχία και η υπευθυνότητα του μαθητή, και η θετική στάση του προς το σχολείο.

Παράλληλα, το Υπουργείο Παιδείας λέει ότι βελτιώνεται και γίνεται πιο δίκαιο και αντιπροσωπευτικό το σύστημα εισαγωγής στη δημόσια τριτοβάθμια εκπαίδευση της Κύπρου και της Ελλάδας.

Επίσης, αναφέρεται ότι οι νέες ρυθμίσεις συμπληρώνουν την εφαρμογή του νέου σύγχρονου Λυκείου με τις κατευθύνσεις επιλογής μαθημάτων και την κατάργηση του αναχρονιστικού θεσμού του ενιαίου Λυκείου, τα νέα Πλαίσια Πρόσβασης στα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου και της Ελλάδας, και τα νέα, εκσυγχρονισμένα Αναλυτικά Προγράμματα που διδάσκονται στα σχολεία μας.

Στην ανακοίνωση γίνεται αναλυτική αναφορά στις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται ότι διαχωρίζονται οι παγκύπριες εξετάσεις σε εξετάσεις απόλυσης από τη Μέση Εκπαίδευση και σε εξετάσεις πρόσβασης στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, θέτοντας έτσι τέρμα στη στρέβλωση της συνύπαρξης δύο εξετάσεων με διαφορετική φιλοσοφία και σκοπό σε ένα εξεταστικό δοκίμιο.

Επίσης, καθιερώνονται σταδιακά στη Μέση Εκπαίδευση εξετάσεις τετραμήνων για σκοπούς προαγωγής και απόλυσης, αντί των τελικών εξετάσεων που γίνονται σήμερα, με συνέπεια η ύλη ανά εξέταση να μειωθεί στη μισή και να εκλείψει το μεγάλο άγχος των μαθητών κάθε Μάιο-Ιούνιο πριν τις εξετάσεις.

Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι δύο εξεταστικές περίοδοι ετησίως θα ωθήσουν τους μαθητές σε πιο συστηματική μελέτη ενώ θα παρέχεται έγκαιρα στους υστερούντες μαθητές βοήθεια για αντιμετώπιση των μαθησιακών τους αναγκών.

Ακολούθως αναφέρεται ότι οι ανεξετάσεις και οι κατατακτήριες εξετάσεις μεταφέρονται τον Ιούνιο, απαλλάσσοντας έτσι τους μαθητές από το καλοκαιρινό άγχος και την παραπαιδεία, ενώ θα επιτυγχάνεται κάθε καλοκαίρι πιο έγκαιρη στελέχωση των σχολικών μονάδων.

Επίσης, εφαρμόζεται αριθμητική βαθμολογία και στο Γυμνάσιο αλλά και πρόγραμμα ενισχυτικής /υποστηρικτικής διδασκαλίας στο τέλος κάθε τετραμήνου, ενώ αναβαθμίζεται ο θεσμός «Δημιουργικότητα – Δράση – Κοινωνική Προσφορά» (Δ.Δ.Κ.) και επεκτείνεται στο Γυμνάσιο.

Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι «καταργείται το απαράδεκτο δικαίωμα των αδικαιολόγητων απουσιών» των μαθητών, απλοποιούνται οι διαδικασίες παρακολούθησης των απουσιών των μαθητών και προωθείται η έγκαιρη ενημέρωση των γονιών για τις απουσίες.

Επίσης, εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των παιδαγωγικών μέτρων και επαναπροσδιορίζεται η αποβολή του μαθητή, ενώ βελτιώνονται οι διαδικασίες διαχείρισης μαθητών με ιδιαιτερότητες που υστερούν στο μαθησιακό τομέα ή παρουσιάζουν ελλιπή φοίτηση.

Ανάμεσα στις αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι και η αναβαθμισμένη συμμετοχή των οργανωμένων γονέων στην ετοιμασία εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας και στο πειθαρχικό σώμα των σχολείων.

Τέλος αναφέρεται ότι βελτιώνεται το πλαίσιο των μαθητικών εκλογών, καθορίζονται με σαφέστερο τρόπο τα καθήκοντα των διευθυντικών στελεχών και των υπευθύνων τμημάτων της σχολικής μονάδας, θεσμοθετείται η Διευθυντική Ομάδα και βελτιώνεται το πλαίσιο εγγραφών και μετεγγραφών στα δημόσια σχολεία, καθιστώντας ευκολότερη την εγγραφή μαθητών από τα ιδιωτικά.

Αρέσει σε %d bloggers: