Νέες διευκρινίσεις για τις αυριανές εξετάσεις

Το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), με αφορμή σχόλια που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, σχετικά με τις γραπτές εξετάσεις 2017 για εγγραφή και κατάταξη στους πίνακες διορισίμων, διευκρινίζει τα ακόλουθα για αποφυγή οποιονδήποτε παρανοήσεων:

  1. Η Eξέταση των Δεξιοτήτων έχει διάρκεια τριών (3) ωρών, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.
  2. Οι υποψήφιοι κάθε Βαθμίδας Εκπαίδευσης, ήτοι υποψήφιοι της Δημοτικής, Προδημοτικής και Μέσης Εκπαίδευσης, ενημερώθηκαν πριν την καταβολή των τελών ότι θα παρακαθίσουν στο Δοκίμιο Δεξιοτήτων της Βαθμίδας στην οποία είναι υποψήφιοι. Η διάρκεια της Εξέτασης Δεξιοτήτων παραμένει στις τρεις (3) ώρες.
  3. Επιπλέον, διευκρινίζεται ότι όσον αφορά στην εξέταση Δεξιοτήτων κάθε Βαθμίδας Εκπαίδευσης, πέραν του γενικού μέρους, που θα είναι κοινό για όλους τους υποψηφίους, θα υπάρχει και ειδικό μέρος, για κάθε Βαθμίδα Εκπαίδευσης (Δημοτική, Προδημοτική και Μέση). Επισημαίνεται ότι ο βαθμός του εξεταστικού δοκιμίου Δεξιοτήτων θα είναι ένας, συνολικός και για τα δύο μέρη. Επιτυχία στην Εξέταση Δεξιοτήτων απαιτεί βαθμολογία 50% και άνω στο σύνολο του εξεταστικού δοκιμίου, όπως ισχύει για όλα τα Αντικείμενα Εξέτασης. Επομένως, τίποτε δεν διαφοροποιείται από προηγούμενες Ανακοινώσεις του ΥΠΠ.
  4. Όσον αφορά στα 40 λεπτά διαλείμματος που μεσολαβούν μεταξύ του κοινού και του ειδικού μέρους της Εξέτασης των Δεξιοτήτων, διασαφηνίζεται ότι ήταν αναγκαίο να δοθούν εξαιτίας του ότι προέκυψαν υποψήφιοι που παρακάθονται στην Εξέταση Δεξιοτήτων ταυτόχρονα για δύο διαφορετικές Βαθμίδες Εκπαίδευσης (π.χ. Μέση Εκπαίδευση και Δημοτική, Δημοτική και Προδημοτική Εκπαίδευση, Μέση και Προδημοτική Εκπαίδευση, κλπ.), οπότε, προστέθηκε το διάλειμμα ως αναγκαίο μέτρο για διασφάλιση του αδιάβλητου της εξέτασης. Το σύνολο των ωρών εξέτασης, όμως, παραμένει στις τρεις (3) ώρες.