Ξεκίνησαν οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά – Τι πιστοποιητικά χρειάζονται

Πραγματοποιούνται από σήμερα Δευτέρα 13 Ιανουαρίου μέχρι και την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2020 οι εγγραφές παιδιών για τη σχολική χρονιά 2020-2021, στα Δημόσια Νηπιαγωγεία και σε όλες τις τάξεις των Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων, υπενθυμίζει με ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Οι εγγραφές θα ολοκληρωθούν μέσα σε αυτή την περίοδο και δεν θα υπάρξει νέα περίοδος εγγραφών. Όσα παιδιά δεν εγγραφούν κατά την πιο πάνω περίοδο, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το οποίο θα αποφασίσει για την εγγραφή τους στο πλησιέστερο σχολείο στο οποίο θα υπάρχει κενή θέση.


Τα Ενιαία Ολοήμερα Σχολεία (ΕΟΣ) έχουν υποχρεωτική φοίτηση μέχρι τις 15:05 ή μέχρι τις 16:00 (εκτός Τετάρτης όπου ισχύει το ωράριο 7:45 μέχρι 13:05). Ισχύει ένα μόνο ωράριο αποχώρησης και όσα παιδιά δεν μπορούν να το τηρήσουν, θα πρέπει να αιτηθούν εγγραφή/μετεγγραφή σε άλλο σχολείο, κατά την περίοδο των εγγραφών/ μετεγγραφών (13-15 Ιανουαρίου 2020).

Δικαίωμα εγγραφής έχουν όλα τα παιδιά, οποιασδήποτε εθνικότητας, που διαμένουν στην Κύπρο, ανεξάρτητα από τη νόμιμη ή μη παραμονή των γονέων/κηδεμόνων τους στη χώρα.

Δεκτά για εγγραφή στην Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 4 χρόνια και 8 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου 2015.

Δεκτά για εγγραφή στην Προδημοτική τάξη είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Νοεμβρίου 2014 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2015.

Δεκτά για εγγραφή στην Α΄ τάξη είναι τα παιδιά που συμπληρώνουν τα 5 χρόνια και 10 μήνες πριν από την 1η Σεπτεμβρίου 2020, δηλαδή όσα γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2014 μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2014.

Η φοίτηση στην Υποχρεωτική Δημόσια Δημοτική Εκπαίδευση (4 8/12 χρονών και άνω) είναι δωρεάν.

Τα παιδιά έχουν δικαίωμα να εγγραφούν είτε σε Δημόσιο, είτε σε Κοινοτικό, είτε σε Ιδιωτικό Νηπιαγωγείο εγκεκριμένο από το ΥΠΠΑΝ. Κατάλογοι των Κοινοτικών και των εγκεκριμένων Ιδιωτικών Νηπιαγωγείων είναι αναρτημένοι στην ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ (http://www.moec.gov.cy/dde/katalogoi_sxoleion.html).

Αιτήσεις εγγραφών στα Δημόσια Νηπιαγωγεία μπορούν να υποβάλουν και παιδιά μικρότερης ηλικίας (3-48/12 χρονών), δηλαδή όσα παιδιά γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την 31η Αυγούστου 2017. Η υποβολή αίτησης μπορεί να γίνει σε οποιοδήποτε νηπιαγωγείο.

Τα παιδιά αυτής της ηλικίας θα εξασφαλίσουν θέση, νοουμένου ότι παραμένουν κενές θέσεις μετά την εγγραφή των παιδιών της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για τη φοίτησή τους, τα παιδιά ηλικίας 3 – 4 8/12 χρονών καταβάλλουν μηνιαία δίδακτρα.

Οι εγγραφές γίνονται με βάση την εκπαιδευτική περιφέρεια στην οποία ανήκει η κατοικία των παιδιών.

Οι αναθεωρημένες εκπαιδευτικές περιφέρειες για τη σχολική χρονιά 2020-2021 θα αναρτηθούν στο Διαδίκτυο (http://www.moec.gov.cy/dde/ekpaideftikes-perifereies.html), πριν από την περίοδο των εγγραφών (τέλη Δεκεμβρίου 2019).

Επισημαίνεται ότι οι εκπαιδευτικές περιφέρειες δεν ισχύουν για τα παιδιά μικρότερης ηλικίας (3 – 4 8/12 χρονών) από την ηλικία υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Κατά την επιλογή των παιδιών που θα φοιτήσουν σε ένα νηπιαγωγείο προτεραιότητα έχουν τα παιδιά της εκπαιδευτικής περιφέρειας του νηπιαγωγείου.

Με τη φοίτηση των παιδιών αυτών σε νηπιαγωγείο που δεν ανήκει στην εκπαιδευτική τους περιφέρεια δεν διασφαλίζεται η συνέχιση της φοίτησής τους στο ίδιο νηπιαγωγείο κατά την έναρξη της υποχρεωτικής τους εκπαίδευσης.

Απαραίτητα πιστοποιητικά για την εγγραφή όλων των παιδιών είναι τα ακόλουθα:

  • Το Έντυπο ΔΔΕ11 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημοτικό Σχολείο ή Νηπιαγωγείο (Υποχρεωτική Προδημοτική Εκπαίδευση και Προδημοτική τάξη)» για τα παιδιά υποχρεωτικής ηλικίας ή
  • το Έντυπο ΔΔΕ30 «Αίτηση για εγγραφή σε Δημόσιο/Δημόσιο και Κοινοτικό Νηπιαγωγείο για τα παιδιά ηλικίας 3-48/12 χρονών».

Τα εν λόγω έντυπα μπορούν να εξασφαλιστούν από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ (http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html) ή από τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από τα σχολεία.

  • Επίσημο πιστοποιητικό γέννησης ή διαβατήριο.

Για παιδιά που γεννήθηκαν στην Κύπρο, απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης εκτός Κύπρου, απαιτείται επίσημο Πιστοποιητικό Γέννησης από την Αρμόδια Αρχή της χώρας στην οποία γεννήθηκαν.

Το Διαβατήριο γίνεται δεκτό ως επίσημο πιστοποιητικό.

Σε περίπτωση που οι γονείς/κηδεμόνες δεν έχουν οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο μαζί τους, τα παιδιά θα πρέπει να εγγράφονται αφού σημειωθούν όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για τη συμπλήρωση του Μητρώου και Μαθητολογίου. Φωτοαντίγραφα των πιο πάνω εγγράφων γίνονται δεκτά, μόνο αν έχουν πιστοποιηθεί από αρμόδιο λειτουργό.

  • Δύο λογαριασμοί (σκυβάλλων και ηλεκτρικού ρεύματος)

Οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να προσκομίσουν δύο πρόσφατους λογαριασμούς σκυβάλλων και ηλεκτρικού ρεύματος, που να αποδεικνύουν την οδό της κατοικίας διαμονής του παιδιού.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που ενοικιάζουν κατοικία και δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουν λογαριασμό σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομίσουν τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και το ενοικιαστήριο έγγραφο μετοίκησαν πρόσφατα και δεν είναι δυνατόν να προσκομίσουν λογαριασμό σκυβάλων, θα πρέπει να προσκομίσουν τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος και την άδεια οικοδομής.

Οι γονείς/κηδεμόνες που μένουν στην ίδια οικία με τον παππού και τη γιαγιά ή άλλους συγγενείς, και ως εκ τούτου δεν έχουν στο δικό τους όνομα τους δύο λογαριασμούς, που απαιτούνται για την πιστοποίηση της διεύθυνσης, θα πρέπει να προσκομίσουν:

λογαριασμούς στους οποίους αναγράφεται το όνομα του/της συγγενή με τον/την οποίο/α διαμένουν υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναγράφεται το όνομα του/της συγγενή/νούς με τον/την οποίο/α διαμένουν και από πότε διαμένουν με το άτομο αυτό.

Τη δήλωση θα υπογράφουν τόσο οι γονείς/κηδεμόνες όσο και ο/η συγγενής με τον/την οποίο/α διαμένουν. Η υπογεγραμμένη δήλωση θα πρέπει τέλος, να πιστοποιείται από τον/την οικείο/α Κοινοτάρχη/Δήμαρχο/Πιστοποιών Υπάλληλο.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που τα στοιχεία που προσκομισθούν είναι ψευδή, αυτό συνεπάγεται ποινική δίωξη για εξαπάτηση της Αρμόδιας Αρχής και ακύρωση της εγγραφής του παιδιού.

Διευκρινίζεται ότι τα παιδιά Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης, Προδημοτικής τάξης και Α΄ τάξης που έχουν μεγαλύτερα αδέρφια τα οποία φοιτούν στο ίδιο σχολείο (Τάξεις Α΄ – Ε΄ του Δημοτικού κατά την παρούσα σχολική χρονιά), γίνονται δεκτά χωρίς βεβαίωση της διεύθυνσης κατοικίας.

Κατά την εγγραφή παιδιού σε Δημόσιο Δημοτικό Σχολείο για πρώτη φορά (Α΄ τάξη και οποιαδήποτε άλλη τάξη), θα πρέπει να προσκομιστεί αντίγραφο της Κάρτας Εμβολιασμού ή της σχετικής σελίδας του Βιβλιαρίου Υγείας, όπου θα φαίνεται η κατάσταση εμβολιασμού του παιδιού και θα αναγράφεται το όνομά του, έστω και αν δεν έχουν γίνει τα εμβόλια, και, ως εκ τούτου η σχετική κάρτα/σελίδα είναι άδεια. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση της Κάρτας Εμβολιασμού, μπορεί να γίνει αποδεκτή και σχετική βεβαίωση από μέρους του προσωπικού παιδιάτρου.

Κατά την εγγραφή παιδιού στην Α΄ τάξη Δημοτικού Σχολείου, απαραίτητη είναι η προσκόμιση «Βεβαίωσης φοίτησης» από εγκεκριμένο νηπιαγωγείο.

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι ένα παιδί δεν φοιτά σε εγκεκριμένο νηπιαγωγείο, θα πρέπει άμεσα οι γονείς/κηδεμόνες να εγγράψουν το παιδί τους σε άλλο Νηπιαγωγείο, εγκεκριμένο από το ΥΠΠΑΝ και ταυτόχρονα να εγγραφεί προσωρινά το παιδί στην Α΄ τάξη, μέχρι να προσκομιστεί πιστοποιητικό εγγραφής του σε εγκεκριμένο νηπιαγωγείο.

Σημειώνεται, επίσης, ότι κατά την έναρξη της φοίτησης στην Α΄ τάξη του Δημοτικού Σχολείου, τον Σεπτέμβριο του 2020, θα είναι απαραίτητη η παρουσίαση επίσημου ενδεικτικού φοίτησης στην προδημοτική τάξη από εγκεκριμένο νηπιαγωγείο.

Αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας κατά το τριήμερο των εγγραφών, δηλαδή, 13-15 Ιανουαρίου 2020. Το σχετικό έντυπο (ΔΔΕ33) μπορεί να εξασφαλιστεί από την ιστοσελίδα του ΥΠΠΑΝ (http://www.moec.gov.cy/dde/entipa.html) ή από τα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας ή από τα σχολεία.

Για υποβολή αίτησης για μετεγγραφή προς το οικείο ΕΓΠ απαιτούνται τα εξής:

  • εγγραφή του παιδιού στο σχολείο της εκπαιδευτικής του περιφέρειας και εξασφάλιση του εντύπου ΔΔΕ28 «Βεβαίωση Εγγραφής σε Δημοτικό Σχολείο/Νηπιαγωγείο»
  • προσκόμιση του εντύπου ΔΔΕ28
  • προσκόμιση του εντύπου ΔΔΕ33, ορθά και πλήρως συμπληρωμένο.

Διευκρινίζεται ότι αιτήσεις για μετεγγραφή στα οικεία Επαρχιακά Γραφεία Παιδείας υποβάλλονται μόνο από παιδιά ηλικίας Δημοτικού, Υποχρεωτικής Προδημοτικής Εκπαίδευσης και Προδημοτικής τάξης και όχι από μικρότερα παιδιά.

Οι γονείς/κηδεμόνες θα ενημερωθούν σχετικά με την έγκριση ή απόρριψη της αίτησής τους μέχρι τις 31 Ιανουαρίου 2020. Δεν θα υπάρξει άλλη περίοδος εξέτασης μετεγγραφών.