Παγκόσμια Μέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού

Η 6η Μαρτίου έχει οριστεί ως η Παγκόσμια Μέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού. Το “Hope For Children” CRC Policy Center τιμάει τη σημερινή μέρα η οποία έχει καθιερωθεί ανά το Παγκόσμιο για να αφυπνίσει και να ευαισθητοποιήσει απέναντι σε αυτό το φαινόμενο που συμβαίνει όλο και πιο συχνά στις σχολικές κοινότητες.

Πολλά από τα προγράμματα του Hope For Children είναι συνυφασμένα με την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού. Στα προγράμματα αυτά περιλαμβάνονται το “Beat Bullying” στα πλαίσια του οποίου μαθητές σχολείων Παγκυπρίως εκπαιδεύονται μέσα από μεθόδους Μη Τυπικής Μάθησης για να αντιμετωπίζουν το φαινόμενο αυτό και η λειτουργία των CRC Clubs σε συγκεκριμένα σχολεία όπου στόχος τους είναι τα παιδιά να εκπαιδεύονται σχετικά με τα δικαιώματά και τις ευθύνες τους που θεσπίζονται στη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και να λειτουργούν ως Πρεσβευτές των Δικαιωμάτων του Παιδιού στο σχολείο τους.


Παράλληλα, ο Οργανισμός σε συνεργασία με το σύνδεσμο ΣΠΑΒΟ λειτουργεί την Ευρωπαϊκή γραμμή 116111 η οποία δίνει τη δυνατότητα σε όλα τα παιδιά να καλούν δωρεάν και ανώνυμα για να λάβουν καθοδήγηση και υπηρεσίες ψυχολογικής στήριξης. Τέλος, στα πλαίσια αυτά ο Οργανισμός λειτουργεί το κέντρο παροχής δωρεάν συμβουλευτικών υπηρεσιών κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης από εξειδικευμένο προσωπικό σε παιδιά που μεταξύ άλλων έχουν βιώσει το σχολικό εκφοβισμό.

Ο εκφοβισμός ορίζεται ως μια μορφή επιθετικής συμπεριφοράς, η οποία έχει σκοπό να βλάψει ένα άτομο ή ομάδα ατόμων, είναι επαναλαμβανόμενη και υπάρχει μια ανισότητα δύναμης μεταξύ του ατόμου που δέχεται εκφοβιστική συμπεριφορά (θύμα) και του ατόμου που επιδεικνύει (θύτη).

Οι εκφοβιστικές συμπεριφορές μπορούν να είναι άμεσες όπως λεκτική κακοποίηση ή φυσική επιθετικότητα, έμμεσες όπως για παράδειγμα η διάδοση φημών, η κοινωνική απομόνωση και δυσφήμηση και ηλεκτρονικός εκφοβισμός όπου τα πιο πάνω μπορούν να διαδραματιστούν μέσω των κοινωνικών δικτύων. (National Association of School Psychologists, 2019).

Ο σχολικός εκφοβισμός μπορεί επηρεάσει σημαντικά τη καθημερινότητα των παιδιών ανεξαίρετων αν το παιδί είναι θύμα, θύτης ή απλά παρατηρητής μιας συμπεριφοράς. Οι επιδράσεις μπορεί ψυχολογικές (π.χ. άγχος ή κατάθλιψη), κοινωνικές (π.χ. κοινωνική απομόνωση ή δυσκολίες στις διαπροσωπικές σχέσεις) φυσιολογικές (π.χ. σωματικοί πόνοι ή αυξημένο στρες) και ακαδημαϊκές (π.χ. πτώση στη μαθησιακή επίδοση ή αυξημένες απουσίες από το σχολείο).

Με αφορμή την Παγκόσμια Μέρα κατά του Σχολικού Εκφοβισμού είναι σημαντικό να σταλεί το μήνυμα προς όλους τους γονείς, εκπαιδευτικούς, μαθητές και την κοινωνία ευρύτερα, ότι το φαινόμενο αυτό μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά.

Η αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού αφορά μικρούς και μεγάλους.

Ωστόσο με τη βοήθεια ενός ενήλικα ένα παιδί μπορεί να ενδυναμωθεί και να προσθέσει το δικό του λιθαράκι στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Ως ενήλικες είναι σημαντικό:

  • να αναγνωρίζουμε ότι ο εκφοβισμός επηρεάζει αρνητικά τη ψυχική ισορροπία ενός παιδιού/εφήβου,
  • να γινόμαστε πρότυπα συμπεριφοράς που προωθούν τον σεβασμό και την αποδοχή του συνανθρώπου μας,
  • να παραμένουμε διαθέσιμοι για επικοινωνία και συνεργασία με σκοπό να μπορούμε να βοηθήσουμε και να ενδυναμώσουμε το παιδί να αντιμετωπίσει ένα πιθανό περιστατικό εκφοβιστικής συμπεριφοράς,
  • να εκπαιδεύουμε τα παιδιά πώς να κάνουν σωστή χρήση του διαδικτύου,
  • να δρούμε προληπτικά συζητώντας με τα παιδιά για το σχολικό εκφοβισμό,
  • να προωθούμε και να εφαρμόζουμε προληπτικά μέτρα κατά του εκφοβισμού και να συζητούμε με τα παιδιά τρόπους αντιμετώπισης του.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα και τις δράσεις του Οργανισμού, μπορείτε να επικοινωνείτε με το “Hope For Children” CRC Policy Center καλώντας στο 22103234 ή μέσω της 24/7 διαδικτυακής πλατφόρμας του Οργανισμού στο www.uncrcpc.org.cy.

Πηγή: Sigmalive