Παγκύπρια πρωτιά της Τεχνικής Σχολής Πάφου

Η Τεχνική Σχολή Πάφου συμμετείχε με δύο ερευνητικές μελέτες στον διαγωνισμό «Έρευνα από μαθητές της Μέσης Γενικής και Τεχνικής Εκπαίδευσης 2016» που διεξάγει το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού. Κύριος στόχος του διαγωνισμού είναι η προώθηση της ερευνητικής κουλτούρας στα σχολεία της Κύπρου.

Τα αποτελέσματα για το σχολείο είναι εξαιρετικά, αφού και οι δύο ερευνητικές εργασίες απέσπασαν το πρώτο βραβείο, λαμβάνοντας τη δεύτερη υψηλότερη βαθμολογία από όλα τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου(9.7/10.0)
Ο αριθμός των συμετεχόντων μαθητών σε κάθε έρευνα ήταν επτά. Ο κάθε μαθητής ξεχωριστά θα λάβει ως βραβείο υποτροφία €5.000 και το σχολείο ένα χρηματικό έπαθλο.


Το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το οποίο μέσα από τη συνεχή επιδίωξή του για αριστεία στην εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία, προσφέρει την ευκαιρία στους μαθητές να υιοθετήσουν, μέσα από τη δημιουργία ενδιαφέροντος για την έρευνα, έναν τρόπο σκέψης που θα συμβάλει μελλοντικά στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, ώστε να μπορέσουν, να υποστηρίξουν και να διευκολύνουν την κοινωνική και οικονομική πρόοδο της χώρας μας.

Οι μαθητές της Τεχνικής Σχολής Πάφου απέδειξαν περίτρανα και εμπράκτως, συναγωνιζόμενοι με τα Λύκεια και τις Τεχνικές Σχολές της Κύπρου, ότι μπορούν να πετυχαίνουν υψηλούς και δύσκολους στόχους. Είναι καιρός να διευρύνουν τον ορίζοντα σκέψης τους όσοι πιστεύουν ότι στις Τεχνικές Σχολές φοιτούν μόνο μαθητές χαμηλών ικανοτήτων. Είναι καιρός επίσης, η κοινωνία να σταματήσει να διάκειται αρνητικά έναντι των Τεχνικών Σχολών, αλλά να αναγνωρίσει την υψηλή ποιότητα δουλειάς που γίνεται αθόρυβα και μεθοδικά.