Παράταση της περιόδου υποβολής στοιχείων για φοιτητικά επιδόματα

Η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΦΜ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ), έχει διαπιστώσει ότι παρόλο ότι από τις 20.10.2016 έχει δημοσιευθεί ο κατάλογος με τους δικαιούχους φοιτητές των φοιτητικών επιδομάτων στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ, η πλειοψηφία των δικαιούχων δεν έχει ακόμη προσκομίσει στην ΥΦΜ τα δικαιολογητικά εκείνα που είναι απαραίτητα για την παραχώρηση των φοιτητικών επιδομάτων.

Στον κατάλογο αναφέρονται:

  1. Ο αριθμός ταυτότητας του φοιτητή, ο αριθμός φακέλου του στην ΥΦΜ καθώς και τα επιδόματα για τα οποία είναι δικαιούχος, τα οποία σημειώνονται με Χ.
  2. τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να προσκομισθούν με το χέρι στα γραφεία της ΥΦΜ (Τεύκρου 6, 1066 Λευκωσία).

Ως εκ τούτου, η ΥΦΜ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους φοιτητές ότι, δίνεται παράταση για υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών που αφορούν στην παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων μέχρι και τις 15.11.2016 ( και όχι μέχρι τις 4.11.2016 όπως αρχικά είχε δημοσιευθεί).


Τονίζεται ότι  η  πάνω  παράταση είναι η  τελευταία που δίνεται  και  θα τηρηθεί αυστηρά.

%d