Πιθανό άνοιγμα Δημοτικών σχολείων μέχρι την 25η Μαΐου!

Με την πιο κάτω εγκύκλιο προς τις Σχολικές Εφορείες, διαφαίνεται ως αρκετά πιθανές ημερομηνίες ανοίγματος των Δημοτικών η 21η Μαΐου ή η 25η Μαΐου.

Προέδρους Σχολικών Εφορειών


Αξιότιμες/οι Κυρίες/οι,

Θέμα: Διαχείριση προσωπικού Σχολικών Εφορειών από τις 04.05.2020 και έπειτα

Μετά το διάγγελμα του Προέδρου της Δημοκρατίας στις 29.04.2020 και σύμφωνα με τα όσα έχουν ανακοινωθεί, παρακαλούμε όπως:

  • Το προσωπικό καθαριότητας Λυκείων επιστρέψει πίσω στην εργασία του τη Δευτέρα, 04.05.2020.
  • Το προσωπικό καθαριότητας Γυμνασίων, Δημοτικών και Νηπιαγωγείων επιστρέψει πίσω στην εργασία του τη Δευτέρα, 11.05.2020.
  • Οι Συνοδοί Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες μαθητών Γ΄ Λυκείου παρουσιαστούν στα σχολεία τους τη Δευτέρα, 11.05.2020.
  • Οι Συνοδοί Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες μαθητών Δημοτικής και Προδημοτικής Εκπαίδευσης παρουσιαστούν στα σχολεία τους την Τετάρτη, 20.05.2020.
  • Το Βοηθητικό Γραμματειακό Προσωπικό παρουσιαστεί κανονικά στην εργασία του τη Δευτέρα, 18.05.2020.
  • Το υπόλοιπο προσωπικό συνεχίζει να εργάζεται κανονικά.

Από τα πιο πάνω εξαιρούνται όσοι εμπίπτουν στις ευπαθείς ομάδες που ορίζονται στον νέο αναθεωρημένο κατάλογο που δημοσιοποίησε το Υπουργείο Υγείας (επισυνάπτεται).

Επίσης, όσοι εργαζόμενοι έχουν την ευθύνη φροντίδας παιδιών ηλικίας μέχρι 15 ετών, θα τυγχάνουν του δικαιώματος άδειας μέχρι την επαναλειτουργία των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων.

Με εκτίμηση

Ντίνος Έλληνας

Πρόεδρος

Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Σχολικών Εφορειών