Πιο φιλάσθενοι οι δασκάλοι από τους καθηγητές

Φιλάσθενοι αποδεικνύονται οι εκπαιδευτικοί μας, αφού περίπου ένας στους τρεις το 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Ε.Ε.Υ.), πήρε άδεια ασθενείας, επιβαρύνοντας φυσικά και τον κρατικό προϋπολογισμό με την εργοδότηση αντικαταστατών.

Βάσει των στοιχείων, περισσότερο φιλάσθενοι φαίνεται να είναι οι δάσκαλοι αφού χρειάστηκαν 1690 αντικαταστάτες σε σύγκριση με 807 καθηγητές Μέσης Εκπαίδευσης. Οι αντικαταστάσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση στοίχισαν συνολικά το 2016 €3.783.167, ενώ στη Μέση Γενική Εκπαίδευση €1.962.963 ευρώ. Οι λόγοι που προβάλλονται για την αύξηση των αδειών ασθενείας είναι ποικίλοι, με τους δασκάλους να επικαλούνται -εκτός των άλλων- και το εργασιακό άγχος, αλλά και το ψυχοφθόρο του επαγγέλματος.


Οι κινήσεις του Υπουργείου

Από πλευράς Υπουργείου Παιδείας δεν μπορούν ουσιαστικά να επιβληθούν αυστηρότερα μέτρα, αφού η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού από τους εκπαιδευτικούς δένει τα χέρια των αρμοδίων φορέων. Αν και το θέμα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, με την ενεργοποίηση κάποιων μηχανισμών που βρίσκονται στα πλάνα του Υπ. Παιδείας επιχειρείται η μείωση του προβλήματος και ο περαιτέρω έλεγχος των αδειών ασθενείας, ιδιαίτερα των μόνιμα φιλάσθενων… Ακόμη επισημαίνεται ότι οι αντικαταστάσεις λόγω μητρότητας, για προσωπικούς ή για άλλους λόγους, δεν επιμετρούνται στους αριθμούς των αντικαταστατών που αναφέρονται στους πίνακες.

Τα στοιχεία

Στους πίνακες που δημοσιεύει η Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας που προβαίνει σε αντικαταστάσεις εκπαιδευτικών -εφόσον η άδεια ασθενείας είναι περισσότερη από τρεις μέρες- παρουσιάζονται τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

1. Έκθεση Ε.Ε.Υ. 2016:

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής: 5732, Εκπαιδευτικοί Μέσης: 6373.

Αντικαταστάσεις Ασθενείας Δημοτικής: 1690, Αντικαταστάσεις Ασθενείας Μέσης: 807.

Δείκτης Νοσηρότητας 2016 (Αντικαταστάσεις λόγω ασθενείας/αριθμός εκπαιδευτικών λειτουργών επί εκατό): Δημοτική Εκπαίδευση: 29,48 και Μέση Εκπαίδευση: 12,66.

2. Έκθεση Ε.Ε.Υ. 2015:

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής: 5674, Εκπαιδευτικοί Μέσης: 6339.

Αντικαταστάσεις Ασθενείας Δημοτικής: 1555, Αντικαταστάσεις Ασθενείας Μέσης: 683.

Δείκτης Νοσηρότητας 2015 (Αντικαταστάσεις λόγω ασθενείας/αριθμός εκπαιδευτικών λειτουργών επί εκατό): Δημοτική Εκπαίδευση: 27,41 και Μέση Εκπαίδευση: 10,77.

3. Έκθεση Ε.Ε.Υ. 2014:

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής: 5579, Εκπαιδευτικοί Μέσης: 6275.

Αντικαταστάσεις Ασθενείας Δημοτικής: 1660, Αντικαταστάσεις Ασθενείας Μέσης: 776.

Δείκτης Νοσηρότητας 2014 (Αντικαταστάσεις λόγω ασθενείας/αριθμός εκπαιδευτικών λειτουργών επί εκατό): Δημοτική Εκπαίδευση: 29,75 και Μέση Εκπαίδευση: 12,37.

4. Έκθεση Ε.Ε.Υ. 2013:

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής: 5522, Εκπαιδευτικοί Μέσης: 6287.

Αντικαταστάσεις Ασθενείας Δημοτικής: 1638, Αντικαταστάσεις Ασθενείας Μέσης: 800.

Δείκτης Νοσηρότητας 2013 (Αντικαταστάσεις λόγω ασθενείας/αριθμός εκπαιδευτικών λειτουργών επί εκατό): Δημοτική Εκπαίδευση: 29,66 και Μέση Εκπαίδευση: 12,72.

Άλλα ενδιαφέροντα ευρήματα

Από τις εκθέσεις της ΕΕΥ προκύπτουν τα εξής ενδιαφέροντα στοιχεία:

1. Το 2016 υπηρετούσαν στη Δημοτική Εκπαίδευση 5732 εκπαιδευτικοί και έγιναν 1690 αντικαταστάσεις για λόγους ασθενείας.

2. Αντικατάσταση για λόγους ασθενείας γίνεται για ασθένεια που διαρκεί πέραν των τριών εργασίμων ημερών, δηλαδή για ασθένεια διάρκειας 4 ή περισσοτέρων ημερών.

3. Ο ΔΝΕ της Δημοτικής Εκπαίδευσης το 2016 ήταν 29,48. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι για κάθε 100 εν υπηρεσία εκπαιδευτικούς σχεδόν οι 30 πήραν μια άδεια ασθενείας 4 ή περισσοτέρων ημερών κατ’ έτος, για την κάλυψη της οποίας χρειάστηκε να εργαστεί αντικαταστάτης.

4. To 2015 ο ΔΝΕ της Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν 27,41. Αυτό σημαίνει ότι ένα μεγάλο σχολείο με είκοσι εκπαιδευτικούς χρειάστηκε κατά μέσο όρο 4 – 5 αντικαταστάσεις εντός του 2015.

5. To 2014 ο ΔΝΕ της Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν 29,75. Αυτό σημαίνει ότι σε 10 εκπαιδευτικούς, οι 3 υπέφεραν από μια μακροχρόνια ασθένεια κατά τη διάρκεια του έτους.

6. Ομοίως τo 2013 ο ΔΝΕ της Δημοτικής Εκπαίδευσης ήταν 29,66.

7. Το 2016 ο ΔΝΕ Μέσης Εκπαίδευσης ήταν 12,66 έναντι 29,48 στη Δημοτική Εκπαίδευση. Έγιναν 807 αντικαταστάσεις ασθενείας καθηγητών έναντι 1690 αντικαταστάσεων αρρώστων δασκάλων.

8. Το 2015 ο ΔΝΕ της Μέσης Εκπαίδευσης ήταν 10,77 έναντι 27,41 στη Δημοτική Εκπαίδευση. Έγιναν 683 αντικαταστάσεις καθηγητών έναντι 1555 αντικαταστάσεων αρρώστων δασκάλων.

9. Το 2014 ο ΔΝΕ Μέσης Εκπαίδευσης ήταν 12,37, ενώ της Δημοτικής 29,75. Έγιναν 776 αντικαταστάσεις αρρώστων καθηγητών και 1660 αντικαταστάσεις αρρώστων δασκάλων.

10. Το 2013 ο ΔΝΕ Μέσης Εκπαίδευσης ήταν 12,72, ενώ της Δημοτικής 29,66. Έγιναν 800 αντικαταστάσεις αρρώστων καθηγητών και 1638 αντικαταστάσεις αρρώστων δασκάλων.

11. Οι αντικαταστάσεις στη Δημοτική Εκπαίδευση στοίχισαν το 2016 €3.783.167, ενώ στη Μέση Γενική Εκπαίδευση €1.962.963 ευρώ.

12. Οι άνεργοι δάσκαλοι έχουν διπλάσιες ευκαιρίες να εργαστούν ως αντικαταστάτες από τους άνεργους καθηγητές. Αν υποθέσουμε ότι ο μισθός ενός πρωτοδιόριστου είναι €25.000 ετήσια, αυτό σημαίνει ότι η ασθένεια των εκπαιδευτικών δημοτικής και οι συνακόλουθες αντικαταστάσεις ισοδυναμούν με την εργοδότηση σε ετήσια βάση 150 δασκάλων, ενώ στη μέση εκπαίδευση μόνο 80 καθηγητών.

Πηγή: Η Σημερινή

Αρέσει σε %d bloggers: