Πλαστικά δάπεδα με καρκινογόνες ουσίες σε σχολεία και παιδικές χαρές;

Επιβλαβείς συνέπειες στην ανθρώπινη υγεία μπορεί να επιφέρουν τα πλαστικά δάπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται σε αθλητικά γήπεδα και σε παιδικές χαρές. Η προειδοποίηση περιέχεται στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH και το υπουργείο Εργασίας ζήτησε από το υπουργείο Παιδείας να ενημερώσει σχετικά τα δημόσια, ιδιωτικά και κοινοτικά νηπιαγωγεία. Το υπουργείο Παιδείας, με εγκύκλιό του, όντως ενημέρωσε, αλλά τονίζει ότι το θέμα εμπίπτει στην αρμοδιότητα των Σχολικών Εφορειών.

Σε δηλώσεις του, ωστόσο, στον «Φ», ο αναπληρωτής διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρίστος Χατζηαθανασίου ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιος κίνδυνος που να επιβάλλει την αφαίρεση όλων των υφιστάμενων δαπέδων και την αντικατάστασή τους με εκείνα των νέων προδιαγραφών. Διαφορετική, όμως, είναι η θέση που εκφράζει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔ Φίλιος Φυλακτού, ο οποίος θεωρεί πως η υγεία των παιδιών είναι εκτεθειμένη.


Πιο συγκεκριμένα, το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας του υπουργείου Εργασίας πληροφόρησε τους επηρεαζόμενους επαγγελματίες και το καταναλωτικό κοινό ότι, σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό REACH, τα πλαστικά δάπεδα που χρησιμοποιούνται σε αθλητικά γήπεδα και σε παιδικές χαρές δεν πρέπει να περιέχουν πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (Polycyclic Aromatic Hydrocarbons-PAHs) σε ποσοστό πέραν του 0,0001% κατά βάρος. Ο πιο πάνω περιορισμός αφορά τα συνθετικά δάπεδα που χρησιμοποιούνται τόσο σε εξωτερικούς όσο και σε εσωτερικούς χώρους και καλύπτει οκτώ ΡΑΗs, οι οποίοι ταξινομούνται είτε ως καρκινογόνοι είτε ως μεταλλαξιογόνοι και τοξικοί για την αναπαραγωγή.

Επιπρόσθετα αναφέρεται πως από μελέτες σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει αποδειχθεί ότι τα πλαστικά δάπεδα που χρησιμοποιούνται σε χώρους αθλοπαιδιών και σε πάρκα που κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα ελαστικά αυτοκινήτων περιέχουν τους εν λόγω ΡΑΗs σε ποσοστό πέραν του επιτρεπόμενου. Η ύπαρξη των υπό αναφορά PAHs απαγορεύεται επίσης και σε άλλα καταναλωτικά αγαθά καθώς και σε παιδικά παιχνίδια.

Σημειώνεται, μάλιστα, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ζητήσει από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων να αξιολογήσει τον κίνδυνο που προκύπτει για την ανθρώπινη υγεία από τη δερματική έκθεση, την κατάποση και την εισπνοή των ουσιών αυτών που περιέχονται στα υπό αναφορά δάπεδα. Εάν από την αξιολόγηση αποδειχθεί ότι οι κίνδυνοι δεν αντιμετωπίζονται επαρκώς, τότε ο ECHA θα ετοιμάσει φάκελο για εισαγωγή πρόσθετων περιορισμών (απαγόρευση) για τα PAHs.

Το υπουργείο Παιδείας, οι Τεχνικές Υπηρεσίες, σε δική τους εγκύκλιο, ενημερώνουν τις Σχολικές Εφορείες και τις διευθύνσεις των σχολείων: «Στο πλαίσιο περιορισμού των πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (PAHs) σε πλαστικά δάπεδα, τα νέα δάπεδα που θα προμηθεύεστε να είναι σύμφωνα με τις πρόνοιες της νομοθεσίας». Ξεκαθαρίζουν, παράλληλα, ότι το κόστος για την υλοποίηση των προτεινόμενων βελτιώσεων, συντηρήσεων, εγκαταστάσεων ή άλλων παρόμοιων αναγκών, αναλαμβάνει η οικεία Σχολική Εφορεία.

Σε περίπτωση που η εν λόγω Εφορεία δεν διαθέτει το απαιτούμενο ποσό, τότε αναλαμβάνει τη δαπάνη η Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης, αφού υποβληθεί σχετική αίτηση. «Ευθύνη για την ασφάλεια των παιδιών, μέχρι την οριστική επίλυση των προβλημάτων, φέρουν η διεύθυνση του σχολείου και η οικεία Σχολική Εφορεία» προστίθεται.

Παρ’ όλα αυτά, ο αναπληρωτής διευθυντής Δημοτικής Εκπαίδευσης Χρίστος Χατζηαθανασίου υποστήριξε, με δηλώσεις του στον «Φ», ότι «δεν τίθεται θέμα κινδύνου για την υγεία και ασφάλεια των παιδιών» αναφορικά με τα πλαστικά δάπεδα. Όπως εξήγησε ο κ. Χατζηαθανασίου, «λάβαμε από το υπουργείο Εργασίας την οδηγία της ΕΕ, στην οποία πρέπει να ξεκαθαρίσουμε, για να μη δημιουργούνται παρερμηνεύσεις, δεν αναφέρεται άμεσα στην αντικατάσταση όλων των δαπέδων», διευκρινίζει. «Ωστόσο, στη βάση αυτής της οδηγίας, πήραμε κάποια μέτρα, δηλαδή από τούδε και στο εξής τα όποια δάπεδα τοποθετούνται ή αντικαθίστανται λόγω παλαιότητας και λόγω φθοράς να είναι σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές. Δεν σημαίνει πως τα υφιστάμενα δάπεδα, αυτή τη στιγμή, είναι ακατάλληλα και πώς πρέπει να τα βγάλουμε και να τα αντικαταστήσουμε με καινούργια» πρόσθεσε.

Πηγή: Φιλελεύθερος/Δέσποινα Ψύλλου

Αρέσει σε %d bloggers: