ΠΟΕΔ: Ερωτήματα που καίνε προς Υπουργείο Παιδείας

Η ΠΟΕΔ, αναφερόμενη σε δηλώσεις του Υπουργού Παιδείας και Πολιτισμού, που επανειλημμένα εκφράστηκαν δημόσια, πως η πόρτα του Γραφείου του είναι πάντα ανοικτή για διάλογο με την ΠΟΕΔ, κι επειδή η Οργάνωση, ενώ ζητά διάλογο, εδώ και πολύν καιρό, χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, παρουσιάζεται, εντούτοις, ότι βρίσκεται εν αδίκω λόγω των ελάχιστων μέτρων που αυτή έχει εφαρμόσει ή προτίθεται να εφαρμόσει, θα ήθελε να θέσει, δημόσια και η ίδια, συγκεκριμένα ερωτήματα προς τον Υπουργό, αναμένοντας την απάντησή του και την ανάλογη δέσμευσή του αν συμφωνεί, προτού ο χρόνος αναδείξει τα αδιέξοδα από τις αποφάσεις που λαμβάνονται μονομερώς από την Επίσημη Πλευρά, τόσο σε σχέση με τα εργασιακά ζητήματα όσο και με τη μέριμνα για το Δημόσιο Σχολείο:

  • Είναι ο Υπουργός διατεθειμένος να διαβουλευτεί με την ΠΟΕΔ εφ’ όλης της ύλης για τη στελέχωση του σχολικού έτους 2017 – 2018;
  • Είναι πρόθυμος να αξιολογήσει από κοινού με την Οργάνωση, και με κάθε ειλικρίνεια, τη στελέχωση του σχολικού έτους 2016 – 2017;
  • Είναι έτοιμος να κάμει διάλογο με τον συνδικαλιστικό Φορέα των Δασκάλων για τον προϋπολογισμό του 2017;
  • Αποδέχεται να συζητήσει σφαιρικά το ζήτημα των Δεικτών Επιτυχίας και Δεικτών Επάρκειας και να λάβει αρκούντως υπόψη τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών, όπως του υποβλήθηκαν από την ΠΟΕΔ, για την κατάλληλη διαμόρφωση της νέας αυτής καινοτομίας ώστε αυτή να καταστεί πραγματικό και ουσιαστικό εργαλείο για τους δασκάλους, προς όφελος των μαθητών;
  • Είναι, περαιτέρω, διατεθειμένος να συζητήσει λεπτομερώς την Ενιαία Πολιτική για την Επαγγελματική Μάθηση των Εκπαιδευτικών Λειτουργών και να αναγνωρίσει τις ανησυχίες των εκπαιδευτικών τόσο σε σχέση με την επιβάρυνση του σχολικού έργου όσο και αναφορικά με την αποτελεσματικότητα της υλοποίησης της εν λόγω πολιτικής;
  • Έχει αυτός την πολιτική βούληση να συζητήσει όλες τις συνιστώσες της στήριξης του Δημόσιου Σχολείου;
  • Αντιλαμβάνεται ο Υπουργός ότι, με την πολιτική των «οροφών» που συμφώνησε να υιοθετηθεί στην Εκπαίδευση και, περαιτέρω, με την εφαρμογή από το Υπουργείο του της πολιτικής αυτής συνολικά για όλο το φάσμα της Εκπαίδευσης, η Δημοτική κατέληξε δέσμια των όποιων ρυθμίσεων μπορεί να έγιναν προηγούμενα; Είναι πρόθυμος να συζητήσει και να αντιμετωπίσει αντικειμενικά το ζήτημα αυτό, που αποτελεί την πηγή των προβλημάτων που ταλανίζουν τη Δημοτική Εκπαίδευση;
  • Έχει την πολιτική βούληση να συζητήσει διεξοδικά με την Οργάνωση όλο το φάσμα των εργασιακών όρων όσων εκπαιδευτικών υπηρετούν τη Δημόσια Δημοτική, Προδημοτική και Ειδική Εκπαίδευση πάνω σε έκτακτη βάση, με τρόπο που να μην προκύπτουν αμφισβητήσεις για τις υφιστάμενες ρυθμίσεις, αλλά και να μην δημιουργούνται αδικίες σε βάρος οποιωνδήποτε εργαζομένων;
  • Δεσμεύεται ο Υπουργός ότι οποιοδήποτε ζήτημα άπτεται των όρων και συνθηκών εργασίας των εργαζομένων στον χώρο του ενδιαφέροντος της ΠΟΕΔ θα εξετάζεται πάντοτε μέσα από τα θεσμικά όργανα διαλόγου, ΜΕΠΕΥ και ΜΙΤΕΠΕΥ;
  • Είναι διατεθειμένος να συζητήσει σε βάθος τον σχεδιασμό, τα χρονοδιαγράμματα και την ολοκλήρωση της εφαρμογής των εκπαιδευτικών πολιτικών;

Εάν ναι, ας το δηλώσει δημόσια και, τότε, θα μπορούσε να οριστεί η αφετηριακή συνάντηση στην οποία να οριστεί το χρονοδιάγραμμα του διαλόγου που θα αφορά σε όλα τα πιο πάνω, με στόχο να δοθούν ουσιαστικές και αποτελεσματικές λύσεις στα ζητήματα που αφορούν στο Δημόσιο Σχολείο και την ποιότητα της παρεχόμενης Εκπαίδευσης. Κι ας παραπέμψει τα θέματα ή τις αντίστοιχες πτυχές συγκεκριμένων θεμάτων, που επηρεάζουν τους όρους και τις συνθήκες της δουλειάς των δασκάλων, για συζήτηση από τα συλλογικά όργανα διαβούλευσης που προαναφέρονται.


Σε τέτοια περίπτωση, όλα τα θέματα θα μπορούσαν να οδηγηθούν σε κατάληξη μέσα από τις προβλεπόμενες διαδικασίες, με το αναφαίρετο δικαίωμα της κάθε Πλευράς να κηρύξει εργατική διαφορά, όπου χρειάζεται, με ό,τι, πια, αυτό θα συνεπάγεται.

Εάν όχι, ας τολμήσει και πάλι να το πει, όπως αποτελεί υποχρέωσή του, κι ας δεχτεί αυτός τη μήνι και την κατάκριση της κοινωνίας.

Η Πλευρά των Εργαζομένων, προς το παρόν, αγωνίζεται για να της αναγνωριστεί το αυτονόητο δικαίωμα να έχει πραγματικό λόγο στα θέματα που επηρεάζουν τους όρους και τις συνθήκες εργασίας των μελών της, από τη μια, και στη διασφάλιση της ύπαρξης και καλής λειτουργίας του δημόσιου σχολείου και της αναβάθμισής της παρεχόμενης εκπαίδευσης για τα παιδιά μας, από την άλλη