ΠΟΕΔ: 26 “καυτά θέματα προς διάλογο με την ΜΕΠΕΥ

Επιστολή με 26 θέματα για τον θεσμικό διάλογο στην Παιδεία απέστειλε σήμερα στη ΜΕΠΕΥ η Παγκύπρια Ομοσπονδία Ελλήνων Δασκάλων (ΠΟΕΔ).

Σε επιστολή ημερομηνίας 25.10.2018 και με θέμα «Εγγραφή θεμάτων για συζήτηση στη Μ.Ε.Π.Ε.Υ. στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου που συμφωνήθηκε να αρχίσει», η ΠΟΕΔ καλεί όπως αρχίσουν τα θέματα που ήδη έθεσε να συζητούνται σε επίπεδο Μ.Ι.Τ.Ε.Π.Ε.Υ.


Ταυτόχρονα, καταθέτει σειρά θεμάτων τα οποία εγγράφουν εκ νέου για συζήτηση.

Το θέμα γνωστοποίησε με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα ο Γενικός Γραμματέας της οργάνωσης των δασκάλων, Χάρης Χαραλάμπους.

 1. Κανονισμοί Λειτουργίας Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης.
 2. Πρόγραμμα Υποστήριξης Επαγγελματικής Μάθησης των εκπαιδευτικών.
 3. Εργασιακά θέματα που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή ενός νέου Συστήματος Αξιολόγησης του εκπαιδευτικού και του εκπαιδευτικού έργου.
 4. Ευημερία Εκπαιδευτικών Λειτουργών – Παρεμφερή ωφελήματα που παραχωρήθηκαν από τη Συμφωνία του Δεκεμβρίου 2007 και δεν αποδόθηκαν μέχρι σήμερα στην ΠΟΕΔ και τα μέλη της.
 5. Συνταξιοδοτικά δικαιώματα εκπαιδευτικών πριν και μετά την κατάργηση της επαγγελματικής σύνταξης και του εφάπαξ. Κάλυψη μελών που τη δεδομένη στιγμή καλύπτονται μόνο από τη σύνταξη κοινωνικών ασφαλίσεων
 6. Αύξηση Θέσεων προαγωγής Βοηθών Διευθυντών και Διευθυντών για όλες τις βαθμίδες της Δημοτικής Εκπαίδευσης (Δημοτική, Προδημοτική, Ειδική) στις περιπτώσεις που αυτό απαιτείται για κάλυψη των πραγματικών αναγκών.
 7. Αναβάθμιση του Θεσμού του Υπεύθυνου Τμήματος στη Δημοτική Εκπαίδευση, με παράλληλη άμεση επέκτασή του στην Προδημοτική και την Ειδική Εκπαίδευση.
 8. Αποσπάσεις εκπαιδευτικών λειτουργών.
 9. Σημαντική αύξηση διοικητικού χρόνου Διευθυντών και Βοηθών Διευθυντών Δημοτικής Εκπαίδευσης (δημοτικών, νηπιαγωγείων και ειδικών σχολείων), με αντίστοιχη μείωση ή και μηδενισμό του διδακτικού τους χρόνου στην περίπτωση των διευθυντών.
 10. Μείωση του διδακτικού χρόνου όλων των εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης, με ανάλογη αύξηση του χρόνου τους για να ασκούν απρόσκοπτα όλα τα υπόλοιπα εκπαιδευτικά και άλλα καθήκοντά τους μέσα στη σχολική μονάδα.
 11. Όροι υπηρεσίας έκτακτου προσωπικού στη Δημοτική Εκπαίδευση (Συμβασιούχοι, Αντικαταστάτες) και εργαζομένων αορίστου χρόνου.
 12. Νέο σχέδιο διορισμών στην εκπαίδευση και εργασιακά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί.
 13. Μισθολογική αναβάθμιση μουσικών στη Δημοτική Εκπαίδευση.
 14.  Άδειες εκπαιδευτικών λειτουργών.
 15. Διακίνηση εκπαιδευτικών που τοποθετούνται σε δύο ή περισσότερα σχολεία, είτε στην πόλη είτε στην ύπαιθρο.
 16. Υπεύθυνος Τεχνολογιών Πληροφορικής στην Εκπαίδευση (ΤΠΕ).
 17. Συστέγαση Δημόσιων και Κοινοτικών Νηπιαγωγείων: Χρόνος διοίκησης στη Διευθύνουσα, λειτουργία κ.ά.
 18. Κανονισμοί Τοποθετήσεων/Μετακινήσεων (Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης).
 19. Ασφάλεια και Υγεία στους σχολικούς χώρους.
 20. Ασφαλιστική κάλυψη εκπαιδευτικών για ατυχήματα στον χώρο των σχολείων ή και κατά την εκτέλεση καθήκοντος.
 21. Παροχή κινήτρων για υπηρεσία σε μακρινά σχολεία (π.χ. Κάμπος, Πύργος Τηλλυρίας κ.ά.).
 22. Λειτουργία Ενιαίων Ολοήμερων Σχολείων.
 23. Λειτουργία και καθεστώς εργοδότησης Προαιρετικών Ολοήμερων Σχολείων.
 24. Νομοθεσία περί Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.
 25. Γραμματειακό Προσωπικό στα Δημόσια Νηπιαγωγεία.
 26. Συνδικαλιστικός χρόνος των αξιωματούχων της ΠΟΕΔ (Γραμματεία, Διοικητικό Συμβούλιο, Επαρχιακά Γραφεία).