Ποιοι εκπαιδευτικοί μένουν εκτεθειμένοι από το ΝΣΔ

Διαχρονικά,  το θέμα της διασφάλισης των μη μόνιμων εκπαιδευτικών που είχαν υπηρετήσει για μεγάλο χρονικό διάστημα αποτελούσε αντικείμενο συζήτησης και, τις περισσότερες φορές, οι προσπάθειες ναυαγούσαν, γιατί δεν μπορούσε να εξευρεθεί αποτελεσματική λύση στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρόθεση του ΥΠΠ, και του ίδιου του Προέδρου της Δημοκρατίας, ήταν από την αρχή οι άνθρωποι αυτοί να αντιμετωπιστούν με ευαισθησία. Από τον Οκτώβριο του 2014 μέχρι και τον Ιούνιο του 2015, μεταξύ του ΥΠΠ και της Νομικής Υπηρεσίας, υπήρξε ανταλλαγή σειράς επιστολών για να απαντηθούν ερωτήματα που σχετίζονταν με την προσπάθεια του ΥΠΠ να εξεύρει τρόπο κατοχύρωσης των εκπαιδευτικών που συμπλήρωναν 30 μήνες εκπαιδευτικής υπηρεσίας.


Η θέση της Νομικής Υπηρεσίας ως προς τη δυνατότητα κατοχύρωσης αυτής της ομάδας εκπαιδευτικών ήταν σε όλες τις περιπτώσεις αρνητική. Τα δεδομένα διαφοροποιήθηκαν όταν το Δικαστήριο Εργατικών Διαφορών αποφάσισε ότι συγκεκριμένος αιτητής θα έπρεπε να καταστεί εργοδοτούμενος αορίστου χρόνου.

Το ΥΠΠ, λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις, προχώρησε ακόμα ένα βήμα παραπέρα και, κατέθεσε σχετική Πρόταση προς το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο αποφάσισε την κατοχύρωση όσων εκπαιδευτικών συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας, ως υπαλλήλων αορίστου χρόνου. Η Νομική Υπηρεσία με σχετική γνωμάτευσή της, καθόρισε ποιοι εκπαιδευτικοί μπορούν να τύχουν αυτής της κατοχύρωσης, ξεκαθαρίζοντας πλήρως το θέμα.

Συγκεκριμένα, στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν όσοι εκπαιδευτικοί υπηρετούν το εκπαιδευτικό σύστημα κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας από ετήσιες συμβάσεις ή συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας όταν συμπεριληφθεί σε αυτή και η υπηρεσία τους από το ειδικό καθεστώς που παραχωρήθηκε φέτος με τους αναπληρωματικούς διορισμούς.

Εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας από συνδυασμό συμβάσεων και αντικαταστάσεων και εκπαιδευτικοί που συμπληρώνουν 30 μήνες υπηρεσίας μόνο από αντικαταστάσεις δεν μπορούν να περιληφθούν στην κατηγορία αυτή.

Αρέσει σε %d bloggers: