Προοδευτική: Επιστροφή στο παλιό Ωρολόγιο

Την κάθετη διαφωνία της με την τελική απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικής Εκπαίδευσης εκφράζει με ανακοίνωσή της η Προοδευτική κίνηση δασκάλων και νηπιαγωγών, κατανοώντας μεν την ανάγκη να γίνουν βελτιώσεις στο ισχύον Πρόγραμμα, αλλά οι βελτιώσεις αυτές να το αναβαθμίζουν και να το καθιστούν σύγχρονο και με βάση το που κατευθύνονται τα σύγχρονα εκπαιδευτικά συστήματα “και όχι το αντίθετο”.

Στην ανακοίνωσή της η Προοδευτική κίνηση αναφέρει ότι η τελική πρόταση του ΥΠΠ έγινε αποδεκτή από την ΠΟΕΔ με τις θετικές ψήφους ΠΑΔΕΔ και ΔΗΚΙ, παρά το ότι το Υπουργείο αρνήθηκε να ικανοποιήσει τις σημαντικότερες προϋποθέσεις που είχε θέσει η ΠΟΕΔ, όπως η ενισχυτική διδασκαλία και αρκέστηκε σε μια προφορική δέσμευση αορίστου χρόνου, ότι θα τις συζητήσει στην πορεία.
“Παρόλο, που ο βασικός κορμός του «Νέου» Ωρολογίου Προγράμματος, παραμένει ως είχε, με τα νέα μαθήματα που είχαν προστεθεί το 2011, η Προοδευτική Κίνηση Δασκάλων και Νηπιαγωγών καταψήφισε την τελική πρόταση του ΥΠΠ γιατί αφαιρείται εντελώς η ζώνης της Εμπέδωσης. Το ΥΠΠ δεν αποδέχτηκε ούτε τη συμβιβαστική πρόταση της ΠΟΕΔ για διατήρηση μιας μικρής ευέλικτης ζώνης παιδαγωγικής ελευθερίας για κάθε τάξη, μα και καμία προϋπόθεση από αυτές που η ΠΟΕΔ έθεσε στο ΥΠΠ δεν έχει ικανοποιηθεί”.


Συγκεκριμένα, η Προοδευτική Κίνηση αναφέρει ότι αυτό που σήμερα το ΥΠΠ ονομάζει νέο, αποτελεί ξεκάθαρα επιστροφή στο παλιό Ωρολόγιο Πρόγραμμα, αφού η αφαίρεση της ζώνης παιδαγωγικής ελευθερίας σε συνδυασμό με την κατάργηση του κριτικού γραμματισμού, αποτελούν την επιστροφή μας σε προγράμματα κλειστού και γνωσιοκεντρικού περιεχομένου, αποκομμένα από τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής και τα νέα κοινωνικά δεδομένα, όπως σημειώνεται.

Την ίδια στιγμή, αναφέρει, η αύξηση διδακτικού χρόνου στα γνωστικά αντικείμενα της Γλώσσας και των Μαθηματικών, δεν σημαίνει κατ`ανάγκη βελτίωση μαθησιακών αποτελεσμάτων. “Για την Προοδευτική, αναγκαία προϋπόθεση για βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, είναι η επιλογή εκείνων των στρατηγικών, για τις οποίες έχει αποδείξει η έρευνα, ότι μεγιστοποιούν τα μαθησιακά αποτελέσματα. Όσον αφορά το μάθημα της Γλώσσας, πρέπει επιτέλους να κατανοήσουμε ότι διαχέεται σε όλα ανεξαιρέτως τα μαθήματα του ΑΠ και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπίζεται”.
Με την κατάργηση της όποιας ευέλικτης ζώνης παιδαγωγικής ελευθερίας, διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι ΥΠΠ, ΠΑΔΕΔ και ΔΗΚΙ δεν έχουν μελετήσει καθόλου τη φιλοσοφία που διέπει τη συγκεκριμένη ζώνη, δεν ασχολήθηκαν ούτε και με τις διαφοροποιήσεις που επέφερε, ώστε να οδηγηθούμε με αποφασιστικότητα στη λήξη του ανεπίσημου ή λανθάνοντος αναλυτικού προγράμματος, τερματίζοντας μια χρόνια παθολογία της Δημοτικής Εκπαίδευσης, την οποία τώρα μας επαναφέρουν, σημειώνει η Προοδευτική.

Πηγή: Paideia-News