Πρώτη μέρα στα σχολεία για τους καθηγητές και… απειλές για μέτρα!

Mε λήψη μέτρων προειδοποιεί η ΟΕΛΜΕΚ, αν δεν επιλυθούν εκκρεμούντα ζητήματα. Το ΔΣ της ΟΕΛΜΕΚ, στη χθεσινή συνεδρία του, εξουσιοδότησε τη Γραμματεία να διευθετήσει συνάντηση άμεσα με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, ως μια ύστατη προσπάθεια οριστικής διευθέτησης εκκρεμούντων ζητημάτων, όπως αδιοριστία εκπαιδευτικών με πολλά χρόνια υπηρεσίας στην Εκπαίδευση, αποεργαστηριοποίηση μαθημάτων, αναλυτικά προγράμματα, εκπαιδευτικό υλικό, επιμόρφωση εκπαιδευτικών και νέοι κανονισμοί λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στη χθεσινή συνεδρία, αφού ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στα τρέχοντα εκπαιδευτικά ζητήματα κατέληξε σε παρατηρήσεις, διαπιστώσεις και αποφάσεις. Το ΚΔΣ θα συνέλθει εκ νέου, εκτάκτως, την Τρίτη, 5 Σεπτεμβρίου, για αξιολόγηση της κατάστασης και λήψη αποφάσεων, μη αποκλειομένων και μέτρων.


Δυστυχώς, σημειώνει, παρά τις έντονες και συνεχείς προσπάθειες της ΟΕΛΜΕΚ, μετά και τους τελευταίους διορισμούς, συνάδελφοι και συναδέλφισσες με εκπαιδευτική υπηρεσία έως και δεκατριών ετών οδηγούνται στην ανεργία. Καλούμε τον Υπουργό Παιδείας, τονίζει, να διασφαλίσει εργασιακά τους συγκεκριμένους εκπαιδευτικούς.

Η ΟΕΛΜΕΚ θεωρεί ότι η εργαστηριοποίηση ενός μαθήματος πρέπει να εξυπηρετεί τους σκοπούς του αναλυτικού του προγράμματος, που είναι άμεσα συνυφασμένοι με την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης αλλά και με θέματα ασφάλειας και υγείας των μαθητών/-τριών. Γι’ αυτό για μια ακόμα φορά δηλώνουμε κατηγορηματικά, σημειώνεται στην ανακοίνωση, ότι δεν αποδεχόμαστε την πρακτική που εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια το ΥΠΠ στην Α΄ Γυμνασίου σε μεγάλο αριθμό τμημάτων, η οποία όχι μόνο δεν υπηρετεί τους πιο πάνω σκοπούς και στόχους αλλά δημιουργεί και διακρίσεις σε βάρος εκατοντάδων μαθητών.

«Καλούμε το ΥΠΠ να προχωρήσει άμεσα σε περιορισμό του προβλήματος, κυρίως στην Επαρχία Λευκωσίας, στην οποία, με βάση επίσημα στοιχεία του ΥΠΠ, φαίνεται να επηρεάζεται μεγάλος αριθμός τμημάτων της Α΄ Γυμνασίου και να υπάρξει γραπτή δέσμευση ότι η εν λόγω πρακτική που εφαρμόζει το ΥΠΠ στο 24% των τμημάτων στην Α΄ τάξη Γυμνασίου, τερματίζεται οριστικά από την σχολική χρονιά 2018/2019».

Σε ό,τι αφορά τη μικτή γύμναση η οργάνωσή μας επαναβεβαιώνει τη θέση της, αναφέρεται, ότι δεν αποδέχεται τη μικτή γύμναση στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Αναλυτικά προγράμματα

Όπως αναφέρεται, στη συνάντηση της 26ης Ιουνίου 2017 ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού συμφώνησε με την εισήγηση της ΟΕΛΜΕΚ για αναδόμηση των αναλυτικών προγραμμάτων από την Α΄ Γυμνασίου μέχρι και την Γ΄ Λυκείου, ώστε αυτά να είναι συμβατά με τον πραγματικά διαθέσιμο διδακτικό χρόνο.

Δυστυχώς, σημειώνεται, υπάρχουν ενδείξεις, ότι, τα αναδομημένα Αναλυτικά Προγράμματα που πρόσφατα έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ δε φαίνεται να έχουν υιοθετήσει την πιο πάνω συμφωνημένη αρχή.

«Απαιτούμε ξεκάθαρο προγραμματισμό της διδακτέας ύλης για όλα τα γνωστικά αντικείμενα, για κάθε τετράμηνο, και ανάρτηση του αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού, ώστε οι εκπαιδευτικοί να επιτελέσουν απρόσκοπτα το έργο τους. Το θέμα αυτό αποτελεί για την ΟΕΛΜΕΚ ύψιστη προτεραιότητα γι’ αυτό και καλούμε τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού να δώσει αυστηρές οδηγίες στους επί κεφαλής των Επιτροπών των Αναλυτικών Προγραμμάτων προκειμένου να συμμορφωθούν με τη βασική αρχή που προαναφέρθηκε. Ιδιαιτέρως κρούουμε τον κώδωνα του κινδύνου για την περίπτωση της Γ΄ Λυκείου, η οποία φέτος θα επηρεαστεί από τα νέα αναλυτικά προγράμματα», προστίθεται.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Δυστυχώς, αναφέρει η ΟΕΛΜΕΚ, δεν φαίνεται να έχει σχεδιαστεί από το ΥΠΠ, πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών αναφορικά με τους δείκτες επιτυχίας και επάρκειας αλλά και με άλλα ζητήματα που αφορούν τη διδακτική μεθοδολογία των γνωστικών αντικειμένων.

Καλούμε το ΥΠΠ, σημειώνει, να δώσει οδηγίες στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έτσι ώστε να σχεδιαστεί το ταχύτερο δυνατόν και να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, με έμφαση σε εκείνη την ομάδα των εκπαιδευτικών που θα κληθεί να διδάξει κατά τη φετινή σχολική χρονιά στη Γ΄ Λυκείου.

Κανονισμοί Λειτουργίας των σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης

Ήδη έχουν διαφανεί τα πρώτα προβλήματα/αδυναμίες των νέων κανονισμών λειτουργίας των σχολικών μονάδων, σημειώνει η ΟΕΛΜΕΚ και καλεί το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού να προχωρήσει το ταχύτερο δυνατόν στη σύσταση επιτροπής με αρμοδιότητες την επανεξέταση των νέων κανονισμών λειτουργίας.

Πηγή: Stockwatch

%d