Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2017

Το Υπουργείο Παιδείας απόστειλε σήμερα το πρόγραμμα των καθιερωμένων σεμιναρίων Σεπτεμβρίου που διοργανώνονται από τους/τις Επιθεωρητές/τριες Μέσης Εκπαίδευσης.

Οι καθηγητές/τριες των Ιδιωτικών Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης μπορούν να παραστούν, αν το επιθυμούν, στα σεμινάρια της επαρχίας τους.


Σεμινάρια Σεπτεμβρίου 2017