Σημαντική ανακοίνωση Πανεπιστημίου Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλεί τους πρωτοετείς φοιτητές του, οι οποίοι έχουν εξασφαλίσει θέση και σκοπεύουν να φοιτήσουν σε Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης της Ελλάδας, να μην προχωρήσουν στην ηλεκτρονική εγγραφή στα μαθήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, την Πέμπτη, 1 Σεπτεμβρίου.

Σε ανακοίνωση του Π.Κ., επισημαίνεται ότι προπτυχιακός φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου δεν δικαιούται να είναι εγγεγραμμένος ταυτόχρονα και σε πρόγραμμα σπουδών άλλου Κρατικού Ιδρύματος στην Κύπρο ή στο εξωτερικό.


Αυτό εξάλλου, σημειώνεται, επιβάλλεται και για σκοπούς ηθικής και δικαιοσύνης προς τους υπόλοιπους υποψηφίους, οι οποίοι θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν έγκαιρα τις νέες θέσεις που θα κενωθούν στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την Γ’ Κατανομή.

Σημειώνεται ότι η Γ’ κατανομή θέσεων θα γίνει μόνο ανάμεσα σε όσους και όσες έχουν συμπληρώσει το έντυπο συμμετοχής στη Β’ κατανομή. Οι υποψήφιοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη Γ’ κατανομή θα πρέπει να συμπληρώσουν τη Δήλωση συμμετοχής Γ’ κατανομής, η οποία βρίσκεται στην ιστοσελίδα της ΥΣΦΜ (Υπηρεσία Σπουδών & Φοιτητικής Μέριμνας) επιλέγοντας το σύνδεσμο «Ανακοινώσεις», και να την καταθέσουν ή να την αποστείλουν ηλεκτρονικά στην ΥΣΦΜ το αργότερο μέχρι την Τετάρτη, 31 Αυγούστου.

%d