Συμπληρωματικό υγειονομικό πρωτόκολλο για τα νηπιαγωγεία

Η λειτουργία των Νηπιαγωγείων υπό τις συνθήκες της επιδημίας του Κορωνοϊού SARS- CoV-2 (COVID-19) στην Κύπρο, πρέπει να γίνει σε κατάλληλες, ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθήκες ασφάλειας και υγείας, έτσι ώστε να εξαλειφθεί ή/και να μειωθεί, στον μέγιστο δυνατό βαθμό, ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού τόσο για τα παιδιά όσο και για τους/τις εργαζόμενους/εργαζόμενες στα Νηπιαγωγεία (νηπιαγωγούς και άλλο προσωπικό) και κατά συνέπεια για το κοινωνικό σύνολο (γονείς/κηδεμόνες κ.ά.).

Για τη λειτουργία των Νηπιαγωγείων, εφαρμόζεται το Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τα σχολεία Δημοτικής Εκπαίδευσης. Λόγω, όμως, της ηλικίας των παιδιών και των αναγκών τους, της εφαρμογής του ωρολογίου προγράμματος του Νηπιαγωγείου καθώς και των ιδιαιτεροτήτων των Νηπιαγωγείων (π.χ. μέγεθος σχολικής μονάδας, αριθμός προσωπικού, διαρρύθμιση της αίθουσας διδασκαλίας, κ.ά.) εκδίδεται ειδικό αναθεωρημένο Υγειονομικό Πρωτόκολλο για τη δημιουργία ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος, με τη συνεχή επιτήρηση των παιδιών, και με την εμπλοκή όλου του διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού του νηπιαγωγείου.


Συγκεκριμένα:

 • Σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας Νηπιαγωγείου μπορεί να παρευρίσκεται αριθμός παιδιών, όπως αυτός καθορίζεται στις εκάστοτε σχετικές νομοθεσίες, δεδομένης της αυστηρής τήρησης των λοιπών υγειονομικών μέτρων που αφορούν στον συνεχή εξαερισμό του χώρου, στην αυστηρή τήρηση καθαρισμού των επιφανειών και στην αποφυγή συνωστισμού.
 • Αναρτάται στο κάγκελο της εισόδου του Νηπιαγωγείου ανακοίνωση, ώστε να υπενθυμίζεται στους γονείς/κηδεμόνες η τήρηση του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου και ο καθορισμένος, από το Νηπιαγωγείο, τρόπος παράδοσης και παραλαβής των παιδιών.
 • Γίνεται συνεχής επιτήρηση των παιδιών κατά το πλύσιμο και το στέγνωμα των χεριών (πριν από το φαγητό, μετά το φαγητό, μετά το διάλειμμα ή όποτε χρειάζεται) και κατά τη χρήση του αντισηπτικού διαλύματος. Τα αντισηπτικά διαλύματα τοποθετούνται σε σημείο που δεν τα φτάνουν τα παιδιά, όταν αυτά δεν θα χρησιμοποιούνται.
 • Γίνεται συνεχής επιτήρηση των παιδιών κατά τη χρήση της τουαλέτας (αποφυγή συνωστισμού, σωστό πλύσιμο και στέγνωμα των χεριών).
 • Στις περιπτώσεις που η σίτιση των παιδιών δεν γίνεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο (π.χ. μαγειρείο στο Νηπιαγωγείο ή υπηρεσία τροφοδοσίας-catering), τα παιδιά μεταφέρουν φαγητό, φρούτο και νερό από το σπίτι. Το φαγητό και τα φρούτο θα πρέπει να είναι έτοιμα για κατανάλωση, χωρίς περιτυλίγματα και κομμένα, ώστε να μην χρειάζεται η παρέμβαση της νηπιαγωγού ή της σχολικής βοηθού για τον σκοπό αυτό. Να τοποθετούνται σε ατομικά κλειστά δοχεία και να μην χρειάζεται να φυλαχθούν σε ψυγείο. Το νερό θα πρέπει να είναι σε ατομικό παγούρι/μπουκάλι.
 • Τα τραπεζάκια/θρανία και οποιαδήποτε άλλα μέσα/υλικά ή εξοπλισμός που θα χρησιμοποιούνται από τα παιδιά, απολυμαίνονται μετά τη χρήση από κάθε παιδί.
 • Το ωρολόγιο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου, κάτω από τους περιορισμούς της εφαρμογής του Υγειονομικού Πρωτοκόλλου, επιβάλλει την ανάγκη της διαφοροποίησής του με βάση την ευελιξία που το χαρακτηρίζει. Ανάλογες προσαρμογές θα γίνουν και στο μαθησιακό περιβάλλον της τάξης. Ως εκ τούτου, λαμβάνονται πρόνοιες, ώστε:
  • Κάθε παιδί στο Νηπιαγωγείο να έχει τη δική του καρέκλα, τον δικό του χώρο σε τραπέζι/θρανίο, σηματοδοτημένα, καθώς και δικά του μέσα και υλικά (π.χ. γραφική ύλη, ψαλίδι, ζυμάρι, παιχνίδια κ.ά.) και να αποφεύγεται αυστηρά η ανταλλαγή υλικών και τροφίμων μεταξύ των παιδιών.
  • Η/Ο νηπιαγωγός φροντίζει ώστε, σε δραστηριότητες που αναπτύσσονται σε τραπέζια/θρανία καθώς και την ώρα του προγεύματος τα παιδιά να κάθονται διαγωνίως δύο

(2) παιδιά ανά τραπέζι, ώστε να διασφαλίζεται η προβλεπόμενη απόσταση μεταξύ των παιδιών. Αντίστοιχη διαρρύθμιση των καθισμάτων ή των τραπεζιών γίνεται σε όλες τις πτυχές του ωρολογίου προγράμματος.

 • Κατά την αξιοποίηση των κέντρων μάθησης και των υπαίθριων παιχνιδιών λαμβάνονται όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα.

Αρέσει σε %d bloggers: