Σχολικός Οδηγός Δημοτικής Εκπαίδευσης

Τον «Σχολικό Οδηγό 2015-2016 για Γονείς και Μαθητές» ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, η έκδοση του οποίου είχε εξαγγελθεί κατά την έναρξη της φετινής σχολικής χρονιάς, διένειμε σήμερα ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Κώστας Καδής, στους μαθητές του Ενιαίου Ολοήμερου ∆ημοτικού Σχολείου Πεύκιος Γεωργιάδης στη Λευκωσία.

«Ο Σχολικός Οδηγός αποτελεί καινοτομία στην εκπαίδευσή μας, μέσω της οποίας αναδεικνύεται η μεγάλη σημασία του ρόλου των γονέων στην επίτευξη των στόχων της εκπαίδευσης», τόνισε ο Κώστας Καδής, εξηγώντας τους στόχους του Σχολικού Οδηγού.


Στόχος του Σχολικού Οδηγού, πρόσθεσε ο Υπουργός, είναι να διευκολύνει την καθημερινότητα των γονέων, μέσω της συγκέντρωσης χρήσιμων πληροφοριών και υπενθύμισης σημαντικών ημερομηνιών της φετινής σχολικής χρονιάς, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα σε γονείς και κηδεμόνες να ενημερωθούν και, κατ’ επέκταση, να διαχειριστούν αποτελεσματικότερα τις σχολικές ανάγκες και υποχρεώσεις των παιδιών τους.

Συζητώντας με τους μαθητές της ∆’, Ε’ και της ΣΤ΄ τάξης για τις πληροφορίες που θα έπρεπε, κατά την άποψή τους, να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν, οι μαθητές αυθόρμητα πρόταξαν θέματα όπως η συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο, η σωστή διεκπεραίωση της κατ’ οίκον εργασίας, το σχολικό πρόγραμμα, τα εκπαιδευτικά προγράμματα για θέματα περιβάλλοντος, η διαδικασία ενημέρωσης των γονέων για την πρόοδο των παιδιών τους κ.λπ. Με ικανοποίηση, ο Υπουργός ενημέρωσε τους μαθητές ότι όλα τα θέματα που ανέφεραν, συμπεριλαμβάνονται ήδη στον φετινό Σχολικό Οδηγό.

Στο πλαίσιο αυτό, κάλεσε γονείς, εκπαιδευτικούς και μαθητές να συμβάλουν με τις εισηγήσεις τους στον εμπλουτισμό και τη βελτίωση της πρώτης αυτής έκδοσης, ούτως ώστε ο Οδηγός της επόμενης σχολικής χρονιάς 2016-2017, να ανταποκρίνεται ακόμα περισσότερο στις ανάγκες των γονέων και των μαθητών για ενημέρωση.

Επιπρόσθετα, ο Κώστας Καδής, τόνισε ότι ο Σχολικός Οδηγός, εμπλουτίζει και ενδυναμώνει την προσπάθεια που καταβάλλει το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, για βελτίωση και αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Είμαι αισιόδοξος, κατέληξε ο Κώστας Καδής, ότι ο Σχολικός Οδηγός θα καταστεί ένα χρήσιμο εργαλείο διαχείρισης της σχολικής δραστηριότητας και ότι θα απλοποιήσει την καθημερινότητα γονέων και μαθητών.

Η Πρόεδρος της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων ∆ημοτικής Εκπαίδευσης, κ. Μαρία Σάββα, από την πλευρά της, χαιρέτισε την έκδοση του Σχολικού Οδηγού, χαρακτηρίζοντάς τον ως απαραίτητο και χρήσιμο μέσο επικοινωνίας και συνεργασίας του σχολείου με την οικογένεια. Η συνεργασία μεταξύ γονέων, εκπαιδευτικών και Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να αποφέρει, κατέληξε.

Η διανομή του Σχολικού Οδηγού σε όλα τα ∆ημόσια ∆ημοτικά Σχολεία ξεκίνησε ήδη και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των ημερών.