Σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19 από το ΥΠΠΑΝ

Με τον κορωνοϊό να εξαπλώνεται όλο και περισσότερο στην Εκπαίδευση (μέχρι την Τετάρτη υπολογιζόταν ότι 20 σχολεία είχαν κρούσματα), αναγκάζοντας τις διευθύνσεις των σχολείων να αφήνουν ολόκληρα Τμήματα στο σπίτι, το υπουργείο Παιδείας ενημέρωσε τις σχολικές μονάδες, τόσο για τη σύσταση Ομάδας Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19, η οποία θα δρα υποστηρικτικά προς την Ομάδα Ιχνηλάτησης του υπουργείου Υγείας, όσο και για τη διαχείριση επιβεβαιωμένου κρούσματος.

Συγκεκριμένα, σε περίπτωση που η διεύθυνση του σχολείου ενημερωθεί από τους αρμόδιους για ύπαρξη επιβεβαιωμένου κρούσματος, αναλαμβάνει την άμεση ενημέρωση των γονέων/κηδεμόνων των παιδιών του Τμήματος στο οποίο παρουσιάστηκε το κρούσμα. Τα παιδιά, ενημερώνονται ότι πρέπει να παραμείνουν στο σπίτι για 14 ημέρες, εκτός αν λάβουν διαφορετικές οδηγίες.


Η διεύθυνση του σχολείου διαθέτει κατάσταση και σχέδιο της κάθε τάξης, όπου φαίνεται η θέση στην οποία κάθονται οι μαθητές ονομαστικά και διασαφηνίζεται ότι πρέπει να μεριμνήσει, ώστε οι μαθητές να κάθονται πάντοτε στην ίδια θέση. Παράλληλα, αναλαμβάνει να ενημερώσει την Ομάδα Διαχείρισης Περιστατικών COVID-19 του υπουργείου Παιδείας, για τα ονόματα των μαθητών που αποτελούν στενές επαφές του κρούσματος (αυτών που κάθονται σε απόσταση δύο μέτρων από το κρούσμα μέσα στην τάξη προς όλες τις κατευθύνσεις).

Σύμφωνα με τις οδηγίες, η διεύθυνση του σχολείου συμπληρώνει ηλεκτρονικά το ερωτηματολόγιο παρακολούθησης των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και επικοινωνεί με την οικεία Σχολική Εφορεία ή με τη Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (αν το κρούσμα αφορά Τεχνική Σχολή) ώστε να γίνει καθαρισμός και απολύμανση των χώρων όπου κινήθηκε το κρούσμα.

Έπειτα από ενημέρωση που θα έχει από τους αρμόδιους η διεύθυνση του σχολείου θα πρέπει να ενημερώσει τους επηρεαζόμενους μαθητές και το προσωπικό για τις δέουσες, εκ μέρους τους, ενέργειες. Σημειώνεται ότι με την ολοκλήρωση της διαδικασίας ιχνηλάτησης, το υπουργείο Υγείας αποστέλλει την έκθεση ιχνηλάτησης τόσο στη διεύθυνση του σχολείου όσο και στο υπουργείο Παιδείας.

Η διεύθυνση του σχολείου, σε συνεργασία με την οικεία διεύθυνση του υπουργείου Παιδείας προχωρεί στις σχετικές διευθετήσεις για τη συνέχιση της εκπαίδευσης των παιδιών εξ αποστάσεως, ενώ με την επιστροφή των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στο σχολείο πρέπει να προσκομίζεται ιατρική βεβαίωση ότι είναι αρνητικοί στον κορωνοϊό.

Πηγή: Φιλεύθερος